Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Beredskap og sikkerhet

I tråd med vår verdi TRYGG setter KFUK-KFUM Norge beredskap og sikkerhet på alle våre arrangementer for barn og ungdom høyt. Det er vanskelig å helgardere seg mot alle typer ulykker og hendelser. Som arrangør er det viktig å utarbeide en beredskapsplan som både forebygger kriser og som tydeliggjør oppgaver og arbeidssfordeling i tilfelle en krise oppstår. Slik kan man redusere risikoen for at en ulykke oppstår og redusere omfanget av skade dersom en krise oppstår. Nedenfor kan du laste ned KFUK-KFUM Norges mal for kriseberedskap.

Malen for kriseberedskap ble tatt i bruk av Den norske kirke og Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) etter 22. juli 2011. Malen er et verktøy for lederne. Det viktigste er at lederne på forhånd har gått igjennom hvilke uforutsette hendelser som kan dukke opp. En krise kan være brann, alvorlig sykdom, badeulykke eller andre uforutsette hendelser som det er viktig å ha beredskap på.

Hovedpunktene i kriseplanen:

• Hva gjør man når man oppdager en krise

• Arrangementsansvarlig: navn og kontaktinfo

• Kriseteam: sammensetning, navn og kontaktinfo

• Kontaktperson lokalt/hjemme/i organisasjonen

• Hvilke situasjoner vil medføre iverksetting av kriseteamet

• Beredskap for eventuelle underledere ved store/spredte arrangement

• Beredskapsinstruks for varsling av alvorlige hendelse/dødsfall

• Beredskapsinstruks for kontakt med presse/hvem uttaler seg

• Forebygging av kriser

Last ned malen nedenfor.

KFUK-KFUM Norges vedtatte rutiner for varsling, sikkerhet og beredskap

Generalsekretærens vakttelefon: 952 72 792
Vakttelefonen er KFUK-KFUMs beredskapstelefon og benyttes i situasjoner som krever akutt oppmerksomhet eller inngripen fra generalsekretær. Det er ikke mulig å sende SMS til beredskapstelefonen. 

Du kan lese mer om KFUK-KFUMs varslingsrutiner her.