Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Hvordan markedsføre gruppa

Alle KFUK-KFUM-grupper må jobbe aktivt for å skaffe nye medlemmer for at gruppa skal blomstre. Nyrekruttering kan skje på mange måter. Start med å definere hvem dere er og hva dere kan tilby.

Hvordan gruppa skal rekruttere nye medlemmer angår alle medlemmene i gruppa. De aller fleste syns jo det er gøy når man er mange! Men styret og ansvarlig voksenleder har et spesielt ansvar for å tenke ut hvordan gruppa kan trekke til seg flere. Sett opp "Rekruttering av nye medlemmer" som som sak på neste styremøte, da vel!

For at gruppa skal vokse er det også avgjørende at den greier å ta godt vare på og skape et godt miljø for de medlemmene man den allerede har. Les mer om Hvordan skape et godt miljø i gruppa. Dersom medlemmene trives gruppa, så vil de også prate positivt om tilbudet til andre.

Gå i tankeboksen

Dersom dere ikke har tenkt så mye på dette med å rekruttere nye medlemmer før, kan det være lurt å sette seg ned å diskutere og definere:

 • Hvem er vi og hvem er vi til for?
 • Hva vil vi?
 • Hva gjør vi?
 • Hva slags folk når gruppa pr i dag? Hvem når vi ikke?
 • Hva kan vi tilby til hvem?
 • Hvilket rekrutteringsmål vil vi sette oss?
 • Hvem bør vi kommunisere med for å trekke til oss nye?
 • Hvilke rekrutteringstiltak er det lurt å sette iverk?
 • Hvordan involvere andre medlemmer i rekrutteringa?

Hvem er vi og hvem er målgruppa vår, hva vil vi og hva gjør vi er spørsmål dere bør ha svar på. Deretter finne ut hvem i målgruppa dere ikke når. Er det folk på andre skoler eller i andre menigheter dere ikke har markedsført dere over for? Har dere aldri besøkt Tween Klubben for å få dem med videre? Er det andre deler av tilbudet deres dere kan kommunisere bedre ut slik at dere trekker litt andre folk enn til vanlig? Er det det gode miljøet, de kule festivalene og leirene dere drar på dere skal understreke, eller at tilbudet trygt og rusfritt? Instrumentene? Ledertreninga? Hva gjør medlemmene for å ta i mot nye medlemmer per i dag?

Svarene dere kommer fram til kan danne utgangspunkt for tiltakene dere velger å sette i verk

Informasjon om gruppa og gruppas arbeid

Det er veldig viktig at dere forteller barn og ungdom og foreldre i nærmiljøet at gruppa finnes, hva slags tilbud det er, og at dere selvfølgelig ønsker flere medlemmer! Følgende informasjon om gruppa bør være lett tilgjengelig for potensielle medlemmer:

 • hvem dere er
 • hvem dere er til for
 • hva dere vil
 • hva dere gjør
 • hvor og når dere møtes
 • at dere ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen!

Slik gjør dere potensielle medlemmer som er litt nysgjerrige på gruppa deres sikrere på rammene.

Web og sosiale medier

For å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for folk kan gruppa via nett lage eller oppdatere

 • En egen nettside eller blogg
 • Info til web i Connect KFUK-KFUMI - for synlighet på kfuk-kfum.no
 • En egen Facebook-side
 • En egen Facebook-gruppe
 • Instagram-profil
 • En promovideo er en kjempegod idé. Da får gruppen gjort noe moro sammen og det ser kjempekult ut for dem dere viser det til.
 • Youtubekanal

Det er flere grupper som har laget video som skaper engasjement rundt om i sosiale medier! 
Sjekk for eksempel ut denne fra Ulstein Ten Singhttps://www.facebook.com/ulsteintensing/videos/469215770567803/ 

Det er ikke sikkert gruppa har kapasitet til å være tilstede på alle plattformer, men en enkel nettside via et gratis verktøy som wordpress eller origo, en Facebook-side eller oppdatert enhetsinfo i kmportal kan alle få til. Informasjon på nett er i de aller fleste tilfeller en nødvendig forutsetning for å trekke til seg nye medlemmer.

Trykte publikasjoner

Dere kan også gjøre deler av informasjonen tilgjengelig via trykte medier som

 • plakater
 • brosjyrer/flyers

Nedenfor kommer plakater som dere kan henge opp på skoler, butikker, lyktestolper, i kirka, eller andre steder der folk ferdes. Enten dere kommuniserer via web, sosiale medier eller trykte publikasjoner, bør informasjonsmateriellet ha en gjennomgående profil, et gjenkjennelig utseende slik at man forstår at dette hører sammen. Husk logoen til Norges KFUK-KFUM og lenking til kfuk-kfum.no og vår organisasjon i sosiale medier.

Vis dere frem!

I tillegg til å kommunisere via web og pr-materiell, kan det være veldig effektiv å kommunisere ansikt til ansikt. Dersom folk får se og oppleve hvor gøy dere har det sammen, så får man kanskje fortere lyst til selv å bli en del av gjengen. Derfor, finn en mulighet til å vise dere frem! Invitér folk til dere ved å arrangere Åpent hus, Åpen øvelse eller Åpen trening, Invitér med en venn-kveld, konsert, gudstjeneste eller Globalløp. Et annet tiltak er å oppsøke de potensielle medlemmene der dere tror de er: besøk skoler, opptre i byen eller på kjøpesenteret, besøk konfirmantgruppene eller gudstjenestene. Eller hva med å avleggeTween Sing et besøk for å rekruttere folk til Ten Sing eller Tween klubben for å få dem med over i ungdomsklubben? Eller hvorfor ikke markere seg i borgertoget 17. mai?

En annen måte å gjøre seg synlig på er selvfølgelig gjennom lokalpresse, -tv og -radio. Invitér journalister til arrangementer som konserter, cuper og globalløp, eller når gruppa skal reise på sommertur eller liknende. Har de ikke mulighet til å komme, kan det være de gjerne tar i mot tekst og bilder.

Åpen, imøtekommende og inkluderende praksis

Når man kommer som ny i en gruppe er det viktig å bli tatt godt imot. For det å være ny kan oppleves som skummelt, i alle fall for dem som ikke kjenner noen. Derfor er det viktig at gruppas eksisterende medlemmer opptrer vennlig og inkluderende og jobber aktivt for å ha et imøtekommende og åpent miljø. Styret og lederne i gruppa har et særlig ansvar. Her er noen konkrete tips:

 • Legg merke til nykommere og ønsk dem velkommen til øvelse, klubbkveld eller trening
 • Ha en ordentlig presentasjonsrunde og ta dere tid til å skape et trygt miljø fra starten av
 • Gjør en ekstra innsats for å lære og huske navn på nye medlemmer. Det hjelper å bruke navnene aktivt.
 • Etablér en fadderordning, der 2 eller 3 har et særskilt ansvar for at den nye skal finne seg til rette
 • Gruppen kan ha sin egen faste gimmick for å ønske nye medlemmer velkommen, feks en sang eller en lek

Tilrettelegging

Noen medlemmer kan ha spesielle behov og trenge tilrettelegging. Det kan være at han/hun ikke tør å ta kontakt med nye mennesker, har en psykisk eller fysisk funksjonshemning, eller kommer med "bagasje" som gjør at det er greit å tilrettelegge litt for vedkommende. Kontakt voksenlederne i gruppa om dette. Utfordrende økonomi, funksjonshemninger, psykiske og fyskiske utfordringer, etnisk bakgrunn eller religiøs ståsted skal ikke være til hinder for medlemskap i Norges KFUK-KFUM.

Evaluere

Dersom tiltakene for å trekke nye folk viser seg å ikke funke særlig godt, må man evaluere. Spør dere selv; Har vi rettet informasjonen mot riktig aldersgruppe? Har vi gått bredt nok ut? Har vi informert godt nok? Har vi vært synlige nok? Har vi opptrådt imøtekommende og inkluderende nok? Har programmet vært relevant nok? Har vi tilrettelagt godt nok? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang?