Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Hvordan rekruttere ledere

Rekruttering av ledere forgår ofte internt i gruppen. For mange er ansvarsfølelse en viktig faktor for å fortsette å bli med. Disse er det viktig å ta vare på. Her er noen tips for hvordan rekruttere ledere.

Myke overganger

Dirigent, styreleder, bandleder, danseleder, dramaleder, osv, må skape myke overganger når de ”går av”. En som har vært bandleder i 4 år vet alt om jobben. Hvor er nøkkelen til bandrommet? Hvordan skaffer man seg notene? Hvordan samarbeider man med dirigenten? Alle dissespørsmålene og mange flere kan ikke læres på én øvelse av en ny bandleder. Derfor er det viktig at den nye bandlederen begynner mye tidligere med å ”læres opp” av den gamle bandlederen før han/hun sier takker for seg. Og slik er det med alle ansvarsområder i Ten Sing. Det går også an å dele ansvaret på flere. La dem bli vant til oppgaven sakte, men sikkert!

Sende på kurs/seminarer med ”bindingstid”

Deltakere som skal tre inn i nye ansvarsstillinger bør sendes på seminar. Kurser og seminarer kan gi inspirasjon og ny lærdom som de kan ta med hjem til gruppen sin og lære videre. I noen Ten Sing grupper lages noen kriterier for å reise, spesielt dersom vedkommende får dekket hele ellerdeler av kursavgiften. For eksempel at deltakeren skal komme hjem å være gruppeleder i Ten Sing et år etter at den har vært på seminar. Seminaret i seg selv gir også ofte motivasjon for et lenger arbeid i gruppen.