Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Hvordan skape et godt miljø

Et godt sosialt miljø i gruppa er avgjørende for å holde på medlemmene og få kontinuitet i gruppa. Dersom gruppa består av mange medlemmer fra samme årskull, blir det vanskelig å holde gruppa igang dersom disse slutter samtidig. Å skape et godt sosialt miljø er derfor veldig viktig. Det trengs i alle KFUK-KFUMs grupper. Her er noen hovedpunkter man kan gå ut ifra for å skape et godt miljø:

INKLUDERING

Det er viktig at alle føler seg velkomne og akseptert. Det beste miljøet finner du der man klarer å inkludere alle medlemmene og skape en trygghet. Mange unge mennesker søker etter steder de kan føle seg hjemme, der de finner sitt fristed og aksepteres for den man er. Kanskje det kan være i gruppa di ?

Hvordan ta vare på medlemmene man allerede har?

For å få kontinuitet i gruppa, er det viktig at de medlemmene som starter, føler at de har en plass i gruppa og er velkomne. I grupper for ungdommer kan man ende opp med mange fra samme årskull, da kan man fort miste kontinuiteten i enheten når medlemmene flytter hjemmefra. Styret bør diskutere hvordan man skal ta vare på medlemmene, hvordan få alle til å føle seg velkommen og inkludert, hvordan få dem til å trives både på ukentlige aktiviteter og på turer. Deretter bør styret lage en plan for intern rekuttering.

ANERKJENNING AV MEDLEMMER

Medlemmene må føle seg sett. I et godt miljø går det an å lage kåringer eller diplomer for å gjøre stas på medlemmene. Det kan være en diplom for hvert år man er medlem. Til sommeravslutningen kan man kåre ”årets morsomste”, ”årets flinkis”, ”årets danser” osv. Dette kan både motivere og skape god stemning. Det er imidlertid viktig å ikke lage kåringene slik at noen føler seg utenfor. Tips: Dersom noen medlemmer er syke eller ikke dukker opp når gruppa møtes, bør man følge det opp. De fleste blir glad dersom noen merker at de var borte!

FORDELING AV ANSVAR

Deltakerne føler seg viktigere ved å få tildelt ansvar. Små oppgaver må gjøres, og de fleste setter pris på å kunne hjelpe til. Poenget er at man ønsker å møte opp for å bidra med oppgaven sin, og føler en tilhørighet til gruppa. Man kan lage en semesterplan for både kakebaking, middagslaging, andaktsansvarlig, leke- eller oppvarmingsansvarlig og liknende. Det går også an å ha en person som har ansvaret for hver enhetssamling, en daghavende. Ansvaret kan være å ønske velkommen til øvelse/trening/klubbkveld, passe på tida til pause, introdusere andaktsholder og avslutte kvelden ved å be for eksempel ”Vår Far”. Når man fordeler ansvar er det viktig å følge opp medlemmene slik at man ikke føler at man står alene med oppgaven sin.

OVERLAPPING AV ANSVARSBYTTE

Idet man vet man skal avslutte et verv, en ansvarsoppgave eller annet som trenger en til å overta, er det lurt å lage en "myk overgang". Har du vært styreleder i fire år og kjenner jobben ut og inn? Da trenger den nye kandidaten litt tid sammen med deg for å lære seg arbeidsoppgaver og sette seg inn i dem.

KURS OG SEMINARER

Medlemmer som skal tre inn i nye ansvarsstillinger kan sendes på seminar. Kurser og seminarer kan gi inspirasjon og ny lærdom som de kan ta med hjem til gruppen sin og lære videre. For at gruppa skal få noe igjen for å bruke penger på dette, går det an å lage et kriterie om å være med i gruppa i ett år etter kurset. Det går også an å søke om pengemidler til å sende deltakere på kurs i KFUK-KFUM.

Arrangere TURER OG FESTIVALER

KFUK-KFUM-gruppen kan delta på TT, Ten Sing festivaler i Europa, kretstreff og mye mer. Dette er noe som kan være med på å holde på medlemmene. Det går også an å finne noe å jobbe mot, feks en konsert på TT? Småturer, weekend-turer er også populært å jobbe frem mot. Vær kreativ i planleggingen av turer eller andre sosiale happenings utenom de faste treffene. Prøv å få til noe som interesserer flest mulig. Ikke alle liker å spille fotball, men det kan hende noen lager verdens beste vafler eller setter igang en heiagjeng på sidelinja. Det viktigste er at alle blir inkludert og sett. Når semesteret starter kan det ofte være lurt å sette igang en bli-kjent-tur! For de nye kan dette oppleves som en ice-breaker og man har noe gøy å snakke om neste gang man treffes. Det er også mulig å planlegge variasjon i de ukentlige aktivitetene. Er dere et Ten Sing-kor som kun kjører korøvelser hver uke, går det an å spise kveldsmat sammen frem til pause én gang i måneden.

Forslag til turer som kan arrangeres: Fornøyelsespark, øvingshelg, telttur, skitur, badetur, sykkeltur..

VENNEGRUPPER

Det kan også være spennende å samarbeide med andre KFUK-KFUM-grupper i nærheten eller fra andre kanter av landet. Da har man muligheten til å planlegge turer sammen, lære av hverandre og få nye venner. Tenk så gøy hvis man da møtes igjen på TT eller andre store arrangementer! Enkelte grupper har fått seg en "vennegruppe" fra et annet land også! Vi kan finne KFUK-KFUM-grupper utrolig mange steder i verden. Skulle din gruppe trenge hjelp til å finne en "vennegruppe", ta kontakt med oss.

REGLER

Å ha regler i gruppa høres strengt og kjedelig ut, men meningen er at alle skal trives og man skal få gjort noe. Det går an å lage regler for å være stille når noen snakker, prøve å sitte med forskjellige medlemmer hver gang man møtes osv.

HVORFOR MISTER VI SÅ MANGE MEDLEMMER?

Igjen, det er viktig å evaluere dersom man får et annet resultat enn man satset på. Det er viktig å spørre seg: Har vi bidratt til å lage et godt miljø? Fordeler vi ansvaret på flere medlemmer? Er det lett å føle seg velkommen når gruppa møtes? Har vi nok tilbud til de som har vært med lenge? Har vi for mange tilbud, slik at folk ikke føler de har tid til å bidra?