Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Vedtekter lokalt

Alle enheter, hovedforeninger og kretser i KFUK-KFUM har Norges KFUK-KFUMs vedtekter som sine vedtekter eller de utarbeider egne vedtekter i tråd med organisasjonens vedtekter. Vedtektene er gruppas ”grunnlov”, og beskriver blant annet hva formålet med gruppa er, hvilke mål den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan demokratiet i gruppa fungerer. Nedenfor kan du laste ned mal for vedtekter enheter/hovedforeninger/kretser i Norges KFUK-KFUM.

Hvorfor trenger vi vedtekter

Alle grupper i KFUK-KFUM må ha lover/vedtekter. Det vil si et sett spilleregler for gruppa og gruppas arbeid. Gruppa kan ha Norges KFUK-KFUMs vedtekter som sine vedtekter eller den kan velge å utarbeide egne vedtekter. Vedtektene er som spilleregler. Når spillereglene er klare og tydelige er det lettere å unngå uenighet om hva som er reglene. Vedtektene er også et redskap som skal sikre at dere arbeider i riktig retning. De gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av gruppa, og sikrer rettferdighet og likhet for alle, uavhengig av person og verv. Dersom gruppa di velger å utarbeide sine egne vedtekter så kan du benytte malene nedenfor som en hjelp i prosessen. Malene med tilhørende veiledninger, er utarbeidet for at grupper skal kunne være sikker på at gruppas vedtekter blir i tråd med Norges KFUK-KFUMs vedtekter og krav til frifond. 

Det er den enkelte enhet/hovedforening/krets sitt ansvar å ha tilgjengelig vedtekter fra tre år tilbake.

NB. For å forenkle arbeidet i gruppene, ønsker vi at malene skal være best mulig. Dersom du oppdager feil eller mangler, så gi gjerne beskjed til gs@kfuk-kfum.no, slik at vi kan forbedre malene ytterligere. 

Last ned mal for vedtekter for enheter (lokale grupper):  

Bokmål:  Mal for vedtekter for enheter okt17
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for enheter mars18

 Nynorsk: Mal for vedtekter for einingar okt17
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for einingar mars18

Last ned mal for vedtekter for hovedforeninger:

Bokmål: Mal for vedtekter for hovedforeninger okt17
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for hovedforeninger mars18

Nynorsk: Mal for vedtekter for hovudforeiningar okt17
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for hovudforeiningar mars18

Last ned mal for vedtekter for kretser: 

Bokmål: Mal for vedtekter for kretser okt17
Veiledning bokmål: Veiledning ved utforming av vedtekter for kretser mars18

Nynorsk: Mal for vedtekter for krinsar okt17
Veiledning nynorsk: Rettleiing ved utforming av vedtekter for krinsar mars18

Godkjenning av lokale vedtekter

Lokale vedtekter sendes til  Norges KFUK-KFUM for godkjenning via gs@kfuk-kfum.no .

For å kunne gjøre prossessen så rask som mulig ber vi deg i dokumentet eller i e-posten, spesifisere eventuelle tillegg/ avvik fra teksten i  malen.