Årsmøte 2020 i KFUK-KFUM Hedmark og Oppland

Ny dato! Årsmøte 2020 i KFUK-KFUM Hedmark og Oppland

NY DATO: 16.AUG! VELKOMMEN TIL KRETSENS ÅRSMØTE 2020

Saksdokumentene til årsmøtet legges ved nederst på denne sida etterhvert som de ferdigstilles.

Det inviteres til kretsens årsmøte søndag 16.august kl 13.30 på Ynglingen Hamar (2.etg), Furnesvegen 1. Kl 11.00 er alle invitert til å delta på gudstjeneste i Hamar domkirke, der skal årets deltakere på Ledere I Vekst Basic (LIV-kurs) få sine kursbevis! Det blir også servert kirkekaffe på Ynglingen i etterkant av gudstjenesten. 


Årsmøteprogrammet blir som følger:


1. Konstituering 

2. Årsmelding 2019 

3. Regnskap 2019 og revisjonsberetning 

4. Budsjett 2020 

5. Arbeidsplan 2020 

6. Endring av vedtekter - Forslag om endring av navn fra KFUK-KFUM Hedmark og Oppland til KFUK-KFUM Innlandet 

7. Valg 

8. Fastsettelse av kontingent 

9. Tid og sted for neste årsmøte 

10. Orienteringer

Kretsen er et viktig ledd i KFUK-KFUM Norge og årsmøtet har, som kretsens øverste myndighet, stor innflytelse på kretsens arbeid. Alle medlemmer er derfor velkommen med innspill til kretsstyret. Det er videre viktig at enhetene velger sine representanter, og benytter muligheten de har til å påvirke beslutninger, samt styre arbeidet til glede og nytte for enhetene selv. Inntil tre representanter fra hver enkelt enhet har stemmerett. Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.

Hilsen kretsstyret i KFUK-KFUM Hedmark og Oppland