Årsmøte for Trøndelag krets 2021

Velkommen til årsmøte 2021!

Vi minner med dette om årsmøte  som skal være fredag 23.04.2021, kl 19-21, i 2. etasje i Prinsens gate 10A i Trondheim. Årsmøtet vil i utgangspunktet foregå fysisk, men vi kan kjøre en hybrid- eller heldigital løsning dersom det blir behov for det.

På grunn av korona, krever årets årsmøte påmelding. Meld deg på her

Sakspapirer kommer senest 14 dager før møtet (jfr.§ 4.3). Nærmere opplysninger med saksliste, program og tidspunkt blir lagt ut på kretsens hjemmeside: www.kfuk-kfum.no/trondelag

Årsmøte består av: 

  • Kretsstyret 
  • Kretsstyrets varamedlemmer 
  • 2 evt. 4 medlemmer fra hver enhet (avhenger av medlemstall, >50 = 2 og <50 = 4) 
  • Speiderkretsen (regnes som en enhet) 
  • Ledere for kretsens faste styrer og utvalg 
  • Direkte medlemmer 
  • Ansatte lokalt 
De to sistnevnte gruppene har ikke stemmerett, (jfr.§ 4.1 d-f) 

Fram til 09.04.2021 har enheter og medlemmer mulighet til å sende inn saker til behandling på årsmøte (jfr. § 4.3). Saker som kommer inn etter denne fristen kan behandles av årsmøte dersom årsmøte godkjenner det.

 

Med vennlig hilsen 
Rigmor Øien, leder i kretsstyret