Årsmøte for Vestfold og Telemark 2020

Årsmøtet er utsatt på grunn av Coronaviruset.

Kretsstyret viser til medlemsutsendelsen i desember og enhetsutsendelsen i februar. Der kunngjorde vi at kretsens årsmøte ble berammet til torsdag 2. april 2020 på Tanum. På grunn av Coronaviruset har KFUK-KFUM Norge avlyst/utsatt alle arrangementer frem til 14. april 2020. Kretsens årsmøte 2. april utsettes på bakgrunn av dette. Utsettelsens varighet har vi for lite kunnskap til å mene noe om på nåværende tidspunkt.

Kretsstyret synes det er naturlig at valgte representanter sitter i sine verv frem til årsmøte i kretsen igjen kan møtes og ber om tilbakemeldinger fra enheter som evt. Ikke kan stille seg bak en slik vurdering.

På vegne av kretsstyret

Bjørnar Lohne Kretsstyrets sekretær 


Årsmøtet holdes på Tunheim i Larvik.

Det serveres kaffe fra kl. 17:30

Påmelding til årsmøtet skjer via telefon eller e-post til kretskontoret før tirsdag 31. mars 2020 kl. 11.30.

Påmelding via telefon 33 48 31 30 eller epost vestfoldogtelemark@kfuk-kfum.no 

Velkommen til årsmøte i Vestfold & Telemark krets!

Guri M. Gutterød Kretsleder