Årsmøte i KFUK-KFUM Østfold

NY DATO! Årsmøte i KFUK-KFUM Østfold

Vel møtt til årsmøte i Østfold KFUK-KFUM! Årsmøtet 2020 finner sted onsdag 26. august kl 18 i Kurlandkirken i Sarpsborg. Av smittevernhensyn blir det ikke servering av middag.

innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til årsmøtet er sendt på e-post til styreledere og ansvarlig voksenledere i alle enheter og hovedforeninger, i tillegg direktemedlemmer. Fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut til påmeldte, og publisert her, én uke før årsmøtet. 

påmelding og frister

Påmelding skjer i Connect. Dersom du allerede hadde meldt deg på til det opprinnelige årsmøtet, er du fortsatt påmeldt. 

Alle er hjertelig velkommen, med eller uten stemmerett! Vel møtt til en dag der kretsens vei videre avgjøres. Velkommen til å dele dine gode idèer med det nye kretsstyret. Velkommen til en dag der glede og inspirasjon er viktige ingredienser. 


Vedtektsendringer

Kretsstyret ønsker å gjøre endringer i vedtektene til kretsen. Se dokument under:

Sak 8-20 Vedtektsendringer.pdf

dokumenter til årsmøtet

Innkalling og saksliste til årsmøte 2020_ny dato.pdf