Barnefestival Østlandet 2020

Barnefestival Østlandet 2020

Barnefestivalen 2020 arrangeres i Ski Nye kirke, og er for alle barn fra 1.-7.klasse. I år blir det et dagsarrangement med blant annet show, leker, sang og Globalløp med fargepulver.

På grunn av nye retningslinjer for Nordre Follo kommune og Oslo kommune gjør vi nå noen endringer for barnefestivalen. Vi vil arrangere to festivaler for barn i 1.-7.klasse med plass til 50 personer på hver av dem. Begge vil gjennomføres 17.oktober i Ski nye kirke. Den første vil være kl.12.00-15.00, og den andre vil være kl.15.30-18.30. Det vil bli fordelt hvilke grupper som deltar i hvilket tidsrom. Hver påmeldte gruppe vil plasseres samlet, og gruppene vil få beskjed om hvilken av festivalene dere skal på på mandag. Ta kontakt ved spesielle behov. 

Ny påmeldingsfrist for barnefestivalen er søndag 11.oktober.

Program

11.45/15.15 Oppmøte 
12.00/15.30 Åpningsshow
12.30/16.00 Globalløp
13.30/17.00 Mat (alle deltakere får utdelt en calzone)
14.00/17.30 Avslutningsshow
 15.00/18.30 Hjem 

 Globalløp

Runden er 250 meter, og løpet varer i 30 minutter. Her kan barna løpe, gå, hinke og lignende. Vi har kjøpt inn fargepulver, og er klar for tidenes “color run”. I tillegg vil det være noen gøye “hindere” for dem som ønsker det. Det vil være premie for den deltakeren som løper flest runder, den som samler inn mest penger og de som er mest kreative (for eksempel kostyme?). Link til sponsor registrering vil sendes til deltakernes foresatte tidlig neste uke. 

Show

Åpningsshow og avslutningsshow vil være pakket fulle av morsomme aktiviteter, sanger, leker og danser. På avslutningsshowet vil alle barna få utdelt litt godteri (i hver sin pose).

Smitteverntiltak

Det skal være trygt å delta på arrangement hos oss! Vi følger myndighetenes retningslinjer for smittevern, blant annet hva gjelder maks antall deltakere, godt renhold, god tilrettelegging for håndvask, trygg matservering og avstand. 

De tre hovedoverskriftene for smittevern er: 

  • Personer som er eller kan være smittet av korona skal ikke delta på barnefestivalen 
  • Vi sørger for god hygiene og renhold av lokalet 
  • Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer 

Hver av de to festivalene har plass til 50 deltakere. Videre vil alle deltakere få tildelt en plass under showene inne. Disse plassene er fordelt slik at alle gruppene sitter samlet, men med 1 meter avstand mellom hver person. 

Ved ankomst skal hver gruppe møte opp samlet utenfor kirken. Vi anbefaler at kollektivtransport unngås. Voksenlederen får utdelt en pose med festivalbånd, antibac og startnummer til globalløp. Antibac brukes før mat, før godteri (som deles ut under avslutningssowet), samt ved behov utover dette. Voksenleder vil også få en sms med opptelling der dere krysser av alle deltakerne dere har med dere. Deretter blir en og en gruppe hentet og hver deltaker får da utdelt en sitteplass med 1 meter avstand til andre personer. Ved alle overganger til ny programpost vil også en og en gruppe hentes slik at det ikke blir trengsel.

Maten som blir servert er calzone med ost og skinke. Hver gruppe får tildelt et område de kan spise, med god mulighet til å sitte med 1 meters avstand. Deretter vil gruppen få utdelt en kasse med varme calzoner, servietter, kopper og saft. Dere bruker utdelt antibac (eller vasker på toalettene til å vaske hender) og deler ut en calzone til hvert barn. 

Vi har en egen gruppe frivillige som skal sørge for hyppig renhold av kontaktflater og toaletter. De vasker også over stoler som brukes ved overganger i programmet og mellom de to festivalene.

Det er veldig viktig at det formidles til deltakerne at de ikke skal møte opp på festivalen dersom de er eller kan være smittet av korona. Dette vil også kommuniseres i en sms til påmeldte deltakeres foresatte et par dager før festivalen slik at vi er sikre på at alle er informert.

PRIS OG PÅMELDING

Medlemspris: 350 kr // Ikke-medlem: 550 kr
Voksenleder: 300 kr 

Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om KFUK-KFUM deltakerfond her.

Er du ikke med i en gruppe kan du komme sammen med egne barn, men vi oppfordrer til å ta kontakt med din menighet og høre om flere vil være med.

Målet med Barnefestivalen er derfor å gi barna gode opplevelser i et stort, trygt fellesskap samtidig som gruppeledere får inspirasjon til sitt lokale arbeid.

SPESIELLE BEHOV?

Husk å gi oss beskjed ved påmelding om allergier, matrestriktsjoner, sykdommer eller andre hensyn som vi bør vite om, både hos barna og lederne. På den måten kan vi tilrettelegge på best mulig måte. 

HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt med Kamilla Rød Slettene på tlf. 948 81 320. eller e-post kamilla.slettene@kfuk-kfum.no