AVLYST - Ekstraorinært årsmøte i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen 17.mars

Ekstraorinært årsmøte i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen 17.mars

Det blir avholdt ekstraordinært årsmøte i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen vedr. salg av NK4, 17.mars kl.18 i St.Jakob kirke. Innkalling og sakslister er sendt ut pr e-post til foreningens direktemedlemmer og enheter. Sakspapirer sendes ut senest 3.mars. Har du spørsmål, ta kontakt på bergen@kfuk-kfum.no


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen

Til direkte medlemmer og ansvarlig voksenleder/styreleder i enheter i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen 

Hovedstyret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 17. mars 2020 kl. 18.00.  Vi ber om at ansvarlig voksenleder/styreleder i enhetene videresender denne innkallingen til sine medlemmer.


Saksliste ekstraordinært årsmøte i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen 2020

Dato: 17. mars 2020.

Tidspunkt: Kl. 18.00.

Sted: St Jakob kirke (kirkerommet) 


1. Konstituering av det ekstraordinære årsmøtet og valg av:  
1.1. Dirigent 
1.2. To protokollførere 
1.3. Tellekorps (minimum 2 stykker) 
1.4. Tre protokollunderskrivere 


2. Godkjenning og innkalling av saksliste


3. Informasjon vedr. salg av Nedre Korskirkeallmenning 4 (NK4) 

3.1. Orientering vedr. salgsprosessen siden det siste ekstraordinære årsmøtet 29.10.2019. v/Salgsgruppen og Hovedstyret. 

3.2. Representant fra KFUK-KFUM Norge orienterer årsmøtet om hvorfor en ønsker å kjøpe NK4, og hva en tenker å bruke dette bygget til videre. Representanten orienterer årsmøtet om Forbundsstyrets behandling og vedtak. 

3.3 Spørsmål og samtale vedr salgsprosess og videre bruk av NK4. 


4. Vedtakssak: 

Salg av Nedre Korskirkeallmenning 4 selges til KFUK-KFUM Norge slik det kommer frem i vedtak, gjort i KFUK-KFUM Norge sitt Forbundsstyre, 3. februar 2020, og i Hovedstyret i Bergen KFUK-KFUM Ynglingen, 11. februar 2020.  


Sakspapir sendes ut senest tirsdag 03. mars 2020. 


Bergen, 17.02.2020 

 Hovedstyret v/ konstituert styreleder Aase Ramtoft Stray