Innspillsmøte - Festivalstrategi

Innspillsmøte - Festivalstrategi

Forbundsstyret vedtok i juni at Spekter ikke skal arrangeres i 2020, men heller synliggjøre lokale, regionale og øvrig nasjonale leirtilbud. Samtidig skal ungdom, frivillige og ansatte finne veien videre for hvilke leirer og festivaler vi skal ha i KFUK-KFUM, og da trenger vi din hjelp!

Vi er i gang med en prosess der vi jobber frem fremtidens festivalstrategi i samarbeid mellom ungdom, frivillige og ansatte. Strategien skal baseres på ungdoms virkelighet, behov og interesser. Slik vil vi jobbe for at KFUK-KFUM skal kunne tilby ungdom attraktive festivalopplevelser der de kan være seg selv og stå opp for andre både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bruk din stemme og bli med å forme fremtiden til KFUK-KFUM.

Derfor inviterer KFUK-KFUM Norge til innspillsmøte der medlemmer kan komme med ønsker, ergaringer, tanker og ideer. Slik at vi videre kan utforme attraktive festivalopplevelser for barn og unge i Norge!

Hvor og når

Innspillsmøtet vil holdes på KFUK-KFUM Forbundskontor i Grubbegata 4, Oslo.
Klokken 17:00-19:00

Det vil bli servert pizza til påmeldte. (Allergier og matbehov registreres ved påmelding.)