Innspillsmøte om ny nasjonal arrangementsstrategi

Innspillsmøte i Bergen om ny nasjonal arrangementsstrategi i KFUK-KFUM

Velkommen til innspillsmøte om arrangementsstrategi/ storarrangement i KFUK-KFUM Dato: 4.mars 2020 Tidspunkt: 18:00 - 20:00 Sted: Peisestua (2.etg.), Ynglingen, Nedre Korskirkeallmenning 4, Bergen (dørkode: 9572) Vel møtt!

Velkommen til innspillsmøte om arrangementsstrategi/ storarrangement i KFUK-KFUM 

Dato: 4.mars 2020 

Tidspunkt: 18:00 - 20:00 

Sted: Peisestua (2.etg.), Ynglingen, Nedre Korskirkeallmenning 4, Bergen (dørkode: 9572) 

Forbundsstyret vedtok i juni 2019 at Spekter ikke skal arrangeres i 2020, men heller synliggjøre lokale, regionale og øvrig nasjonale leirtilbud. Samtidig skal frivillige og ansatte sammen finne veien videre for hvilke leirer og festivaler vi skal ha i KFUK-KFUM, og da trenger vi din hjelp! Derfor inviteres det til innspillsmøte der medlemmer kan komme med ønsker, erfaringer, tanker og ideer. Dine innspill vil være viktig for at KFUK-KFUM videre kan utforme attraktive festivalopplevelser for barn og unge i Norge! 

Vi ønsker å invitere så bredt som mulig, så her er alle velkommen - dette er ikke en invitasjon til bare ledere og frivillige, men til alle som ønsker å dele sine ideer, innspill, tanker og refleksjoner. 

Hovedfokuset for samlingen er storarrangement/arrangementsopplevelser for barn og unge. 

Ut ifra hvem som kommer på innspillsmøtet kan vi tilpasse/ spisse oss inn på hvilke målgrupper vi jobber mest med. 

Det vil først bli gitt en kort introduksjon til toårsmål og Langtidsstrategi, samt bakgrunnen for Forbundsstyrets vedtak. Deretter blir det lagt opp til roterende gruppearbeid og delerunder. 

Vel møtt!

Håper å se så mange som mulig på Ynglingen denne kvelden! 

Vi ber om at deltakelse meldes innen 2.mars slik at vi vet ca. hvor mange vi blir.