Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Søk om frifondstøtte til demokratikurs

For enheter som sender deltakere på kurset, vil det være mulig å søke om frifondstøtte for deltakelsen på demokratikurset. 

Hvem kan søke?

Alle lokale enheter i Norges KFUK-KFUM kan søke om støtte til deltakelse på KFUK-KFUM demokratikurs dersom deres deltaker: 

  • er mellom 15 og 26år 
  • har betalt medlemskontingent for 2019 
  • skal delta på KFUK-KFUM demokratikurs 2019 og har betalt påmeldingsavgift 

På grunn av kravene til frifond, er det ikke mulig for mellomledd som hovedforeninger og kretser å søke om støtte. 

Frist for å søke om frifondstøtte: 30. april 2019.

Se mer informasjon i dokumentet "Spørsmål og svar ang. frifondstøtte KFUK-KFUM demokratikurs 2019" som du kan laste ned nedenfor.

HVORDAN SØKER MAN?

Søknadsskjema lastes ned nedenfor og sendes til generalsekretærens kontor (gs@kfuk-kfum.no) innen fristen 30. april 2019.