Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Innkalling og saksdokumenter til Landsmøte 2019

Innkalling, saksliste og saksdokumenter til landsmøte 2019 legges ut på denne siden. 

Innkalling og saksliste fil KFUK-KFUMs landsmøte 2019 kan du laste ned her:

Innkalling og saksliste til KFUK-KFUMs landsmøte 2019

Innkallingen og sakslisten skal, etter KFUK-KFUMs vedtekter, sendes ut 2 måneder før landsmøtet avholdes, og ble sendt ut 1. mars 2019 til enheter, hovedforeninger, kretser, regioner, utvalg, ansattes representanter og kontrollkomiteen, samt til KFUK-KFUMs folkehøgskoler, KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global, Y’s men og forbundsstyret med vararepresentanter.


Saksdokumenter sendes ut til påmeldte delegater, og legges ut på denne siden én måned før arrangementet starter.