Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Priser for landsmøte 2019

På denne siden finner du priser for KFUK-KFUMs landsmøte 2019.

Priser for landsmøte 2019

Forbundsstyret vedtok på sitt møte 30.10.18 følgende priser for Landsmøte 2019: 

Prisalternativ 1 (inkl. deltakeravgift): 1900kr
Prisalternativ 2 (inkl. deltakeravgift og overnatting på Haraldsheim): 2100kr
Prisalternativ 3: Rabatt for delegater som har deltatt på KFUK-KFUM demokratikurs 2019 (inkl. deltakeravgift og overnatting på Haraldsheim): 1200kr 

Vi oppfordrer å søke om støtte til å delta på landsmøte og demokratikurset fra lokale menighetsråd, Y’s Mens klubben, K-grupper og andre voksenenheter lokalt og regionalt.

Det forventes at delegater på landsmøtet deltar på hele møtet da forhandlingene varer helt fra møtestart til møteslutt. Det gis ikke reduksjon i pris dersom en delegat ikke deltar alle dagene. Hvilke saker som behandles på hvilke tidspunkt bestemmes av dirigentskapet og tentativ tidsplan presenteres til landsmøtet ved møtestart. Endringer kan forekomme til en hver tid.