Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Reiseutjevning til landsmøte 2019

Det vil bli praktisert reiseutjevning til Landsmøte 2019. Reiseutjevning er en ordning som brukes for å utjevne forskjellene i reiseutgifter som våre delegater har. Det vil si at de med spesielt store reiseutgifter kan få refundert deler av utlegget.

Reiseutjevningen til Landsmøte 2019 praktiseres ved at alle deltakerne legger 100 kr i reiseutjevningspotten. Dette kommer i tillegg til deltakeravgiften. Denne potten brukes til å refundere utlegg til reise til landsmøtet for dem som har høye reiseutgifter. For landsmøtet 2019 er egenandelen for reise satt til 800 kr. Det vil si at dersom du har utlegg over dette beløpet kan du søke om refusjon for reiseutgiftene som overskrider egenandelen. 

Vi vil tilstrebe at reiseutgiftene til møtet blir jevnest mulig for hele organisasjonen. De med høyest utgifter vil derfor bli prioritert.
Frist for innsending av reiseregning er 1 uke etter endt arrangement, altså 12. mai 2019.   

Mer informasjon om reiseutjevning finner du her: 
Informasjon om ordning for reiseutjevning til Landsmøte 2019

Skjema for reiseutjevning:
Skjema for reiseutjevning for KFUK-KFUMs Landsmøte 2019