Ledere I Vekst Basic Bjørgvin 2020-2021

Ledere I Vekst Basic Bjørgvin 2020-2021

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. Bli med!

Er du klar for nye utfordringer? Vil du prøve deg som leder? Lære ved å gjøre i praksis? Har du lyst til å bli kjent med nye folk? Dra på turer? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Gå Ledere i vekst (LIV)-kurs! LIV Basic ønsker å stimulere til kristen vekst og personlig utvikling. Gjennom teori og praksis skal du utvikle lederkompetanse. Kursdeltakerne lærer gjennom erfaring, samhandling med andre, undervisning og veiledning.


LEDERE I VEKST BASIC 2020-2021

Ledere i Vekst Basic (LIV Basic) er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre.


HVA FÅR DU?

 • Fire kurshelger med læring, påfyll og vennskap 
 • Innføring i sentrale ledertemaer 
 • Lederpraksis i enhet/menighet med spennende utfordringer 
 • Personlig veiledning underveis 
 • Teampraksis på Nattcup og Vinterfestival 
 • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere 
 • Kursbevis etter gjennomført kurs


HELGESAMLINGER 

LUDVIK - HELG 1: 2.-4. OKToBER 2020

(Lederutvikling drevet i villmarken som intensiv kursing) 

LUDVIK er første samling på LIV Basic. Ute i naturen får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg, men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrker og svakheter, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet.


VÆR DEG SELV - HELG 2: 6.-8. NOVEMBER 2020 

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltaker ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.


MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR - HELG 3: 19.-21. MARS 2021

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?


STÅ OPP FOR ANDRE - HELG 4: 16.-18. APRIL 2021

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger? Vi setter også av tid til å skrive refleksjonsnotat og evaluerings av kurset.


LEDERPRAKSIS I ENHET/MENIGHET 

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Gjennom praksis skal kursdeltakerne få praktisert det de lærer på helgesamlingene. Det vil si at hver kursdeltaker skal få en eller flere avgrensede oppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter eller arrangementer knyttet til barne- og/eller ungdomsarbeid. Det er viktig at praksisoppgaven ikke er for generell, men at oppgaver og ansvar konkretiseres slik at arbeidet kan evalueres av både deltakerne og den ansvarlige lederen. 

Praksisrammen er på minimum 25 timer. 

Ved avsluttet praksis skal kursdeltakeren skrive et refleksjonsnotat som inneholder en beskrivelse av egen praksis og en evaluering av egen innsats. Refleksjonsnotatet sendes til kursledelsen ved kretssekretær og inngår som en del av evalueringen av kurset.


TEAMPRAKSIS PÅ KRETSARRANGEMENTER 

Alle deltakere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Alle kursdeltakere skal delta i teampraksis. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. Dette vil være praksisoppgaver på kretsarrangement (Nattcup og Vinterfestival). Her skal LIV deltakerne løse oppgaver sammen som en del av et team. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. I forbindelse med Nattcup- og Vinterfestivalplanlegging vil det bli satt opp en kveldssamling for hvert av arrangementene hvor kursdeltakerne jobber med planlegging av sine teampraksisoppgaver. 

Datoer for teampraksis: 

Nattcup teampraksis 20. november 2020 Nattcup i Haukelandshallen. 

Januar 2021 kl. 18-21: Planleggingsmøte i forkant av Vinterfestivalen. Dato kommer!

 Vinterfestival teampraksis: februar 2021. Dato kommer!


MEnTORSAMTALER (VEILEDNING) 

Som deltaker på LIV Basic får du en veileder/mentor som følger deg gjennom året. Dere får tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! Gjennom kurset skal deltakerne gjennomføre 3 veiledningssamtaler: Én oppstartssamtale, én samtale når deltakeren er ca. halvveis i kurset og en avslutningssamtale. Veiledningssamtalene skal gi deltakerne veiledning gjennom kurset, samtidig som veileder skal oppmuntre og utfordre kursdeltakerne i de valg de står overfor. I veiledningssamtalen skal veileder også hjelpe kursdeltakeren til å bli klar over egne evner, ressurser, begrensninger og ikke minst holdninger etter hvert som de utvikler seg og modnes i løpet av kurset. 


KURSBEVIS 

Etter godkjent gjennomføring av LIV Basic (minimum 75 % deltakelse, derav minimum 3 av 4 helger) får kursdeltakeren et kursbevis som dokumenterer kursets innhold og din deltakelse. 


KURSKONTRAKT 

For å kunne delta på LIV Basic må kursdeltakeren tegne kurskontrakt, i samarbeid med lokal KFUK-KFUM gruppe eller menighet. Kontrakten bekrefter blant annet veileder og praksisoppgave. Veileder får tilsendt kurskontrakt for signering ved kursstart. 


KURSAVGIFT 

LIV Basic kursavgift er 4000 kr (4500 kr for ikke-medlemmer, medlemskap koster 200 kr i året (høsten 2020 koster 100 kr og 2021 koster 200 kr i medlemsskap). 

Dette dekker helgesamlingene , deltakeravgift på Nattcup 2020 og Vinterfestivalen 2021, kursmateriell og annet programmateriell. Deltakeren må selv dekke reise til og fra samlinger og arrangement. Det er vanlig at menigheter/ enheter dekker deler av kursavgiften, f.eks. 2/3 deler. Kursdeltakeren må selv søke om dette. 


PÅMEDLINGSFRIST 

Det er begrenset antall plasser på kurset. Fortløpende opptak. Hvis det fremdeles er ledige plasser på kurset er siste frist for påmelding 15.september.

Påmelding gjøres gjennom KFUK-KFUM Connect. Bindende påmelding.


KFUK-KFUM GRUPPEN/ MENIGHETEN SITT ANSVAR: 

 • Skrive kurskontrakt med kursdeltakerne 
 • Sørge for gjennomføring av lederpraksis 
 • Gjennomføre tre veiledningssamtaler med kursdeltakere fra sin menighet/ KFUK-KFUM-gruppe 
 • Evt. økonomisk støtte til kursdeltakeravgiften. 


SPØRSMÅL? 

Ta kontakt med kretssekretær i Bjørgvin KFUK-KFUM Alice J. Vatnehol på e-post: bjorgvin@kfuk-kfum.no eller tlf: 55 60 60 70/ 98 66 78 69. LIV BASIC FLYER FOR NEDLASTING:

LIV Basic 2020-2021 web oppdatert.pdfØkonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond