Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ledere I Vekst Basic Bjørgvin 2021-2022

Ledere I Vekst Basic Bjørgvin 2021-2022

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. Bli med!

Er du klar for nye utfordringer? Vil du prøve deg som leder? Lære ved å gjøre i praksis? Har du lyst til å bli kjent med nye folk? Dra på turer? Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Gå Ledere i vekst (LIV)-kurs! LIV Basic ønsker å stimulere til kristen vekst og personlig utvikling. Gjennom teori og praksis skal du utvikle lederkompetanse. På LIV Basic lærer du gjennom erfaring, samhandling med andre, undervisning og veiledning.


LEDERE I VEKST BASIC 2021-2022

Ledere i Vekst Basic (LIV Basic) er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. LIV Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et lederfellesskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre. 


HVA FÅR DU? 

 • Tre kurshelger  og en lørdagssamling med læring, påfyll og vennskap Innføring i sentrale ledertemaer 
 • Lederpraksis i enhet/menighet med spennende utfordringer 
 • Personlig veiledning underveis
 • Teampraksis på Nattcup og Vinterfestival 
 • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere 
 • Kursbevis etter gjennomført kurs 


kurssamlinger: datoer og innhold

Kurssamling 1: Vær deg selv (5.-7.november 2021) 

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. Vi skal også bruke tid på å bli kjent med hverandre og sette gruppen. 


Kurssamling 2: Makt, påvirkning og ansvar (januar eller mars 2022) 

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre? Som leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. 


Kurssamling 3: jeg er leder i fellesskapet (helg 3: 29.april-1.mai 2022) 

Vi setter teori ut i praksis og ute i naturen får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg ,men samtidig utfordrende ramme. Vi har fokus at alle er en del av ulike fellesskap, på læring gjennom samarbeid, gruppedynamikk og teambuilding og hvordan ulike utfordringer påvirker oss og hvordan jobbe sammen for å løse oppgaver. Denne helgen skal vi overnatte utendørs og programmet skjer ute i naturen. Helgen erstatter tidligere "LUDVIK"-opplegg. 


Kurssamling 4:  Stå opp for andre (lørdag 21.mai) 

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. 

Vi oppsummerer og avslutter kurset. Evaluering og utdeling av kursbevis.


LEDERPRAKSIS I ENHET/MENIGHET 

Det jeg gjør – det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen. Gjennom praksis skal kursdeltakerne få praktisert det de lærer på helgesamlingene. Det vil si at hver kursdeltaker skal få en eller flere avgrensede oppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter eller arrangementer knyttet til barne- og/eller ungdomsarbeid. Det er viktig at praksisoppgaven ikke er for generell, men at oppgaver og ansvar konkretiseres slik at arbeidet kan evalueres av både deltakerne og den ansvarlige lederen. 

Praksisrammen er på minimum 25 timer. 

Ved avsluttet praksis skal kursdeltakeren skrive et refleksjonsnotat som inneholder en beskrivelse av egen praksis og en evaluering av egen innsats. Refleksjonsnotatet sendes til kurskoordinator og inngår som en del av evalueringen av kurset. 


TEAMPRAKSIS PÅ KRETSARRANGEMENTER 

Alle deltakere på LIV Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Alle kursdeltakere skal delta i teampraksis. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. Dette vil være praksisoppgaver på kretsarrangement (Nattcup og Vinterfestival). Her skal LIV Basic deltakerne løse oppgaver sammen som en del av et team. Teampraksis vil innebære planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver. I forbindelse med Nattcup- og Vinterfestivalplanlegging kan det bli satt opp en kveldssamling for hvert av arrangementene hvor kursdeltakerne jobber med planlegging av sine teampraksisoppgaver. Dato for dette avtaler vi i så fall med kursdeltakerne når kurset er i gang.

Datoer for obligatorisk teampraksis på arrangementer:

 • Nattcup teampraksis 19. november 2021 i Haukelandshallen
 • Vinterfestival teampraksis 11.-13.februar 2022 på Voss


MENTORSAMTALER (VEILEDNING) 

Som deltaker på LIV Basic får du en veileder/mentor som følger deg gjennom året. Dere skal sammen gjennomføre to-tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! Veiledningssamtalene skal gi deltakerne veiledning gjennom kurset, samtidig som veileder skal oppmuntre og utfordre kursdeltakerne i de valg de står overfor. I veiledningssamtalen skal veileder også hjelpe kursdeltakeren til å bli klar over egne evner, ressurser, begrensninger og ikke minst holdninger etter hvert som de utvikler seg og modnes i løpet av kurset. 


KURSBEVIS 

Etter godkjent gjennomføring av LIV Basic (minimum 75 % deltakelse, derav minimum 3 av 4 helger) får kursdeltakeren et kursbevis som dokumenterer kursets innhold og din deltakelse. 


KURSKONTRAKT 

For å kunne delta på LIV Basic må kursdeltakeren tegne kurskontrakt, i samarbeid med lokal KFUK-KFUM gruppe eller menighet. Kontrakten bekrefter blant annet veileder og praksisoppgave. 

Veileder får tilsendt kurskontrakt for signering ved kursstart. 


KURSAVGIFT 

LIV Basic kursavgift er 4000 kr (4500 kr for ikke-medlemmer, medlemskap koster 200 kr i året (høsten 2021 koster 100 kr og 2022 koster 200 kr i medlemsskap). 

Dette dekker helgesamlingene , deltakeravgift på Nattcup 2021 og Vinterfestivalen 2022, kursmateriell og annet programmateriell. 

Deltakeren må selv dekke reise til og fra samlinger og arrangement. Vi legger opp til å være på steder der man enkelt kan reise med kollektivtransport og benytte Ungdomsskyss. 

Det er vanlig at menigheter/ enheter dekker deler av kursavgiften, f.eks. 2/3 deler. Kursdeltakeren må selv søke om dette. 


Økonomi skal ikke være til hinder for deltakelse hos oss. Les mer om KFUK-KFUM deltakerfond her.


TILRETTELEGGINGSBEHOV 

Husk å gi oss beskjed ved påmelding om allergier, matrestriktsjoner, sykdommer eller andre hensyn som vi bør vite om. På den måten kan vi tilrettelegge på best mulig måte.


PÅMEDLINGSFRIST 

Det er begrenset antall plasser på kurset. Fortløpende opptak. 

Hvis det fremdeles er ledige plasser på kurset er siste frist for påmelding 20.oktober. 

Påmelding gjøres gjennom KFUK-KFUM Connect. 

Bindende påmelding. 

Avmeldingsfristen for å ikke bli belastet kursavgift, er også 20.oktober.


KFUK-KFUM GRUPPEN/ MENIGHETEN SITT ANSVAR: 

 • Skrive kurskontrakt med kursdeltakerne 
 • Sørge for gjennomføring av lokal lederpraksis (minimum 25 timer)
 • Gjennomføre to-tre veiledningssamtaler med kursdeltakere fra sin menighet/ KFUK-KFUM-gruppe 
 • Oppfølging underveis i kurset
 • Evt. økonomisk støtte til kursdeltakeravgiften. 


SMITTEVERN COVID-19 

Vi ønsker å skape åpne og trygge tilbud for unge også under korona-pandemien! Vi følger myndighetenes retningslinjer for smittevern som til enhver tid er gjeldende. Vi ber også om at ledere, medarbeidere, foreldre/foresatte og deltakere gjør seg kjent med hva som er myndighetenes gjeldende retningslinjer. Vi fører oppmøtelister med kontaktinformasjon til alle deltakere og ledere slik at vi kan bistå myndighetene ved en eventuell smittesporingssituasjon. Ledere og medarbeidere vil motta utfyllende informasjon om hvilke retningslinjer vi forholder oss til. Vi følger råd og veiledninger for aktiviteter for barn og unge fra Folkehelseinstituttet. Les mer her.


Kontaktinformasjon til kursarrangør 

SPØRSMÅL? 

Ta kontakt med daglig leder i Bjørgvin KFUK-KFUM Alice J. Vatnehol på e-post: bjorgvin@kfuk-kfum.no eller  98 66 78 69. 


FØLG OSS GJERNE PÅ SOSIALE MEDIA 

Facebook: Bjørgvin KFUK-KFUM  

Instagram: kfukkfum_bjorgvin 


BROSJYRE FOR NEDLASTING

LIV Basic 2021-2022 web.pdf

Filer for nedlasting