Ledere i Vekst Basic Oslo og Akershus 2020-2021

Ledere i Vekst Basic Oslo og Akershus 2020-2021

Ledere i Vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. På Ledere i Vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse.

KFUK-KUFM mener at unge mennesker skal være synlige og troverdige ledere og talspersoner i kirken og samfunnet. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På LIV Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfelleskap som jobber under mottoet: Vær deg selv. Stå opp for andre.


HVA FÅR DU? 

- Fire fantastiske helger med læring, spennende utfordringer, påfyll og vennskap (4 helgesamlinger à 2 døgn). 
- Innføring i sentrale ledertemaer - Lederpraksis med spennende utfordringer i team og på egenhånd (25 timer)
- Personlig veiledning underveis (3 mentorsamtaler à 1 time)
- Vennskap, fellesskap og gode minner med andre unge ledere
- Kursbevis etter gjennomført LIV Basic Totalt vil LIV Basic for en deltager bestå av ca. 100 timer bestående av praksis, undervisning, turer, veiledningssamtaler og egenarbeid.


Gjennomføring av kurset 2020/2021

Smittesituasjonen vi nå opplever i Norge vil også få konsekvenser for høstens arrangementer. Vi vil likevel levere et lærerikt kurs der du får mulighet til å bli kjent med ungdom grupper og menigheter i hele Oslo og Akershus. Noen av samlingene vil kanskje blir gjennomført med overnatting hjemme, men det vil uansett være de oppsatte datoene som gjelder. Det kan også bli endringer på stedet for gjennomføring. Dette kommer vi tilbake til etter sommerferien.

Helg 1: Fellesskap 18.-20. september 2020, Lysern leirsted
Helg 2: Vær deg selv 16.-18.. oktober 2020, Strandheim leirsted
Helg 3: Makt, påvirkning og ansvar 22.-24. januar 2021, Gulsrud leirsted
Helg 4: Stå opp for andre mars 2021, Valdres folkehøyskole 

For å bestå kurset og få kursbevis må man ha 75% deltagelse. Har man ikke mulighet til å komme på alle, så må man ta kontakt med kursarrangør.


PÅMELDING

Påmelding skjer via den blå påmeldingsknappen på høyre side på denne siden. 

Påmelding og ev. avmelding må skje før 7. september 2020. 

PRIS 

Kurset inkludert alle helger koster kr. 4000 (kr. 4600 for ikke-medlemmer). Mange menigheter har åpnet for å dekke hele eller deler av kursavgiften. Ta kontakt med din gruppeleder for mer informasjon om de lokale støtteordningene. 

Økonomi skal ikke være til hinder for deltakelse i KFUK-KFUM. Du kan søke deltakerfond ved å sende en e-post til deltakerfond@kfuk-kfum.no


 HAR DU SPØRSMÅL? 

 Ta kontakt med programkoordinator Eli Marie Farstad Johnsen (97525160 / emjohnsen@kfuk-kfum.no)


Om helgene

Fellesskap 

Gjennom aktiviteter og utfordringer ute i naturen bygger vi fellesskap og samhold. Vi får kjenne på grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrker og svakheter. 

Vær deg selv

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap.

Makt, påvirkning og ansvar 

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?

Stå opp for andre 

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Dette er siste helg på LIV Basic. Vi skal kart-legge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?