Ledere I Vekst Identitet og tro Bjørgvin 2020-2021

Ledere I Vekst Identitet og tro Bjørgvin 2020-2021

Lederkurset «Ledere i Vekst Identitet og tro» er for elever i videregående skole. Kurset gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring, trospraksis og refleksjon rundt egen tro. Kurset består av tre kurskvelder i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. Bindende påmelding.

Kurset «Leder i Vekst Identitet og tro» gir deg en fordypning i identitet, selvbilde, tro og undring. Du blir bedre kjent med deg selv, du får reflektere rundt hva som har gjort deg til deg og hva du ønsker å ha med deg gjennom livet. Videre får du nærmere kjennskap til redskaper og ressurser fra kristen tro som kan være til hjelp i din og andres hverdag.

KURSOPPLEGG 

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av tre kveldsamlinger i Bergen og en nasjonal kurshelg i Oslo. Overnatting og en del av programmet blir på Rønningen folkehøgskole, resten blir rundt i Oslo. 

Dato for kurskveldene i Bergen er: 

29.september 2020

8.desember 2020

28.april 2021 

Nasjonal kurshelg i Oslo er 25.-28.februar 2021. Avreise er torsdag etter skoletid. Hjemkomst søndag kveld. 


Den nasjonale kurshelgen fokuserer på følgende tema: 

  • Tro som ressurs i livet 
  • Verdibasert ledelse 
  • Spennende foredrag om tro, tvil og identitet 
  • Bli kjent med kirka, med besøk til Kirkens Hus og Menighetsfakultetet 
  • I tillegg vil vi bli kjent med Rønningen Folkehøgskole, der helgen vil gi oss et lite innblikk i folkehøgskolelivet. 


PÅMELDING 

Fortløpende opptak fra 1. mai. 

Hvis det fremdeles er ledige plasser på kurset er siste frist for påmelding 1.september. 

Påmelding i KFUK-KFUM Connect. Se link påmelding til høyre på denne siden. 

For at kurset starter opp til høsten må minst 5 stykker melde seg på. 


KURSAVGIFT 

LIV Identitet og tro kursavgift for lokale kurskvelder og kurshelg i Oslo kommer på ca. 3000 kr. Dette dekker kurs- og programmateriell, kost og losji for den nasjonale kurshelgen og reise til/fra Oslo. Reise til/fra kurssamlinger i Bergen, samt valgfrie aktiviteter under kurshelgen er ikke inkludert. 


LEDERPRAKSIS 

Det jeg gjør det lærer jeg! Praksis og lederoppgaver i enhet/menighet er en sentral del av ledertreningen i KFUK-KFUM. Alle på LIV Identitet og tro vil få praksisoppgaver. 


KURSBEVIS 

Alle som deltar på den nasjonale kurshelgen får LIV Identitet og tro kursbevis. I tillegg må man ha deltatt på minimum 2 av 3 kurskvelder. 


LIV IDENTITET OG TRO FLYER FOR NEDLASTING:

LIV identitet og tro 2020-2021.pdf


KONTAKTINFORMASJON 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin krets, Alice Jeanette Vatnehol på tlf.nr. 55606070 (dagtid)/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond

Filer for nedlasting