Lederkurs for unge voksne 2020

Lederkurs for unge voksne er seks dagers inspirasjon og kompetanseheving. Kurset er for deg som er mellom 18 og 25 år og skal gå inn i en lederrolle. Gjennom uken vil deltakerne få utfordre og utfolde seg med kropp og sinn, som lag og individuelt. Årets kurs vil være fra 3.-8. august 2020.

Målet for kurset er å inspirere, utruste og gi kunnskap til unge ledere. Kurset vil være spesielt relevant for deg som skal være leder i barne- og ungdomsarbeid, ettåringsprogram eller som stipendiat på folkehøyskole. Opplegget fokuserer på ulike sider ved det å være leder, tar opp konkrete situasjoner man kan komme opp i, og gir deg nyttig kunnskap, gode tips og ideer.

HVEM KOMMER?

Mellom 70 og 100 ledere vil møtes på Sunnmøre Folkehøyskole for gi og motta påfyll og inspirasjon! Til dette kurset er alle deltakere på stipendiat- og ettåringsprogram gjennom KFUK-KFUMs folkehøyskoler, «Communication for Change», TenSing Norway, KFUK-hjemmet i London spesielt inviterte. Vi inviterer også stipendiater fra KFUK-KFUMs deleide folkehøyskoler. Andre frivillige har også anledning til å melde seg på. I tillegg kommer ledere og forelesere fra KFUK-KFUM og andre fagmiljøer. Sist men ikke minst har vi med oss unge ledere som har erfaring fra barne- og ungdomsarbeid eller som stipendiat ved en folkehøyskole.

PROGRAM

Det meste av undervisningen er felles for hele gruppen, men noe av opplegget vil være delt ut fra hva hvilken lederrolle man skal gå inn i. Noen økter vil være valgfag der deltakerne selv velger ut fra interesse og ønske.

GOD UNDERVISNING I RELEVANTE TEMA SOM F.EKS.

Lederskap og personlighet
Verdibasert ledelse og ung virkelighet
Makt, kropp og grenser
Demokrati og deltakelse
Sjelesorg, egenomsorg og grenser


SEMINAR SOM F.EKS.

Bruk av sosiale medier
Hvordan lage og holde andakt
Globalt engasjement
Selvledelse
Sikkerhet og beredskap

ANNET PROGRAMINNHOLD

Programkvelder
Sportslek inne og ute
Gode diskusjoner i store og små grupper
Måltidsfellesskap
Gudstjeneste og kristent fellesskap
Kreativt miljø og nye venner
Teambuilding og utfordringer i naturen

PRIS OG PÅMELDING

Kr 3.400 for medlemmer i KFUK-KFUM Kr 3800 for andre. Meld deg inn i KFUK-KFUM (koster kun 200 kr pr år hvis du er i alderen 16-tom 30 år). For påmelding, søk opp årets lederkurs i kalenderen, der finner du en påmeldingsknapp.

HVORDAN KOMMER DU DEG TIL SUNNMØRE FOLKEHØGSKULE?

Sunnmøre Folkehøgskule har adresse Varleitevegen 7, 6065 Ulsteinvik Vi anbefaler Nettbuss fra Oslo som er både billigst og mest miljøvennlige reisemåte, og det vil være ankomst nært folkehøyskolen. Vi tilbyr også å komme til Sunnmøre kvelden før, slik at man kan starte kursuken etter en god natts søvn. Det er mulig å reise med fly til Volda eller Ålesund, og deltakerne er selv ansvarlig for reise videre til Ulsteinvik.

KONTAKT

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Programutvikler for ungt lederskap, Ingvild Storvoll ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no