Leiarkurs før Aktivitetsleir

Leiarkurs for dei som skal vere leiarar på Aktivitetsleiren. Tid, stad og dato kjem.