LIV Basic Buskerud, Vestfold og Telemark

LIV Basic Buskerud, Vestfold og Telemark

LIV Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år, som allerede er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid.

KFUK-KFUM BUSKERUD OG VESTFOLD OG TELEMARK LAGER FELLES LIV BASIC-KURS

Dette samarbeidet har vi veldig god erfaring med! Det betyr at vi får reise til flere steder og møte mange nye framtidige venner. Håper DU har lyst til å bli med og utvikle deg som medmenneske, leder og kristen gjennom dette varierte kurset. Her vil ingen helger bli like!

HVA FÅR DU?

  • Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap 
  • Innføring i sentrale ledertemaer 
  • Lederpraksis med spennende utfordringer 
  • Personlig veiledning underveis 
  • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere 
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic


HELG 1: LUDVIK (LEDERUTVIKLING DREVET I VILLMARKEN SOM INTENSIV KURSING) - 18.-20. SEPTEMBER 2020 

Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet. 

Sted: Farrisvannet, Larvik

 HELG 2: MAKT, PÅVIRKNING OG ANSVAR - 13.-15. NOVEMBER 2020 

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?

Sted: Knattholmen, Sandefjord

HELG 3: VÆR DEG SELV - 22.-24.JANUAR 2021 

 En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. 

Sted: Blestølen

HELG 4: STÅ OPP FOR ANDRE - 9.-11.APRIL 2021 

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger? 

Sted: Knattholmen


MENTORSAMTALER 

Som deltager på LIV Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte - det er bare å glede seg!


lederpraksis 

Det jeg gjør - det lærer jeg! Praksis er en sentral del av LIV Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helge- samlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Der det er rom for å prøve, feile og prøve igjen. 

PRAKTISK

PRIS 

Kurset koster 4000 kr, da er overnatting og opplegg alle 4 helgene, samt transport til Blestølen inkludert. Alle deltakerne må være medlem av KFUK-KFUM. 

Deltakeren kan søkes støtte i sin lokale enhet eller menighet, der vedkommende skal ha praksisplass. Menigheten vil da få igjen unge engasjerte hjelpeledere for sin økonomiske støtte. Det vil også være mulig å søke om praksis i kretsstyret. Da vil kretsen gi økonomisk støtte til kurset. Videre kan man søke om støtte via KFUK-KFUM sitt deltakerfond. 

Ta kontakt dersom du trenger hjelp, eller trenger tips til andre plasser du kan søke støtte.

PÅMELDING 

Kurset arrangeres med forbehold om at myndighetenes smitteverntiltak lar oss gjennomføre kurset. Hvis vi må avlyse grunnet Korona-tiltak, vil du ikke bli økonomisk belastet for kurset. Det er med andre ord helt trygt å melde seg på, du risikerer ikke å måtte betale for et kurs som blir avlyst.

Påmelding gjør du via den blå knappen øverst her, eller via leder i menigheten eller enheten din. Husk å oppgi dersom du har noe diett eller andre ting vi bør vite om.