MILK Bjørgvin 2020-2021

MILK Bjørgvin 2021

BLI MED på MILK-kurs i regi av KFUK-KFUM Bjørgvin! MILK står for «minilederkurs» og målgruppen er 15-16 åringer. Dette er et enkelt lederkurs for ungdom som ønsker ledererfaring. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM for å skape unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet.

MILK-kurset skaper en mulighet til å integrere konfirmantene i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid, og på den måten være med på å utdanne ledere til både til breddetiltak og ukentlige aktiviteter. MILK-kurset kan også være med på å styrke eksisterende barne- og ungdomsarbeid og å bygge opp nytt arbeid. Ved satsing over to-tre år kan en bygge opp en ledergruppe med tanke på klubb, kor, Ten Sing osv. KFUK-KFUM Bjørgvin inviterer til samarbeid om felles MILK-kurs for menigheter som enten har for få deltakere til å gjennomføre eget kurs eller kjenner at man ikke har ressurser nok til å organisere eget kurs. 


OPPDATERT MILK KURS 

Høsten 2018 ble revidert MILK-kurs lansert på Trosopplæringskonferansen under navnet "Nye MiLK". Nye MiLK er gjort som et helt digitalt kurs hva gjelder kursmateriell. Det gjør at det er enkelt å ta i bruk kurset om du har en PC, projektor og høytalere. Det er filmer til hver økt, kahoot (quiz) og en helt ny digital tavleapp som skal erstatte whiteboard. Kurset er også faglig oppdatert. Noe av det viktigste med det nye kurset er at vi søker å lære av forskningen på ledelse i akademia. Kirkelige ledertreningsprogrammer har i stor grad levd i sin egen sfære, uten å ta inn over seg hva forskningsmiljøer som BI og Universitetet i Oslo har lært om hva som er god ledelse. I utviklingen av nye MiLK har vi forsøkt å oversette innsikter om blant annet endringsledelse, relasjons-ledelse og verdibasert ledelse til nyttig kunnskap for ungdomsledere. I tillegg vektlegger vi fortsatt det bibelske og kirkelige perspektivet på det å være kristen ungdomsleder.


MÅLSETTING MED MILK 

 • Skape et kurstilbud for ungdommene året etter konfirmasjonen i et kristent fellesskap i menigheten 
 • Styrke troens liv hos kursdeltakerne 
 • Danne grunnlag for å videreutvikle lederidentitet hos ungdom 
 • Integrere fjorårskonfirmanter i menighetens øvrige arbeid, hvor det gis opplæring og omsorg 
 • Bruke kurset som et verktøy til å styrke eksisterende arbeid eller bygge opp et nytt barne- eller ungdomsarbeid 
 • Bidra til rekruttering av ungdomsleder til barne- og ungdomsarbeidet 
 • Bidra til helhetlig trosopplæring i menighetene 


TEMAER og kursomfang

Kurset tar for seg de følgende åtte temaene: 

 1. Vær deg selv 
 2. Stå opp for andre 
 3. Mange slags ledere 
 4. Ungt ansvar, voksent nærvær 
 5. Makt, kropp og grenser 
 6. Leder på leir 
 7. Andaktskurs 
 8. Gudstjenesten og ledelse 

Kurset er planlagt organisert som 3 lørdagssamlinger vårsemesteret 2021.


Med forbehold om til enhver tid gjeldende korona-restriksjoner og smitteverntiltak, er kurssamlingene planlagt til følgende datoer:

Samling 1: 30.januar med tema: 

 • Vær deg selv 
 • Stå opp for andre 
 • Mange slags ledere
Samling 2: 20.februar med tema: 

 • Gudstjenesten og ledelse + delta på gudsteneste i sin lokale kirke søndag 21.februar 
 • Ledere på leir 
 • Makt, kropp og grenser 

Samling 3: 10.april med tema: 

 • Ungt ansvar, voksent nærvær 
 • Andaktskurs. 


Påmeldingsfrist er 25.januar 2021. 

Påmelding gjøres samlet av hver menighet ved å benytte den blå påmeldingsknappen i høyre marg.


ANSVARSFORDELING 

KFUK-KFUM BJØRGVIN HAR ANSVAR FOR: 

 • Kursledelse 
 • Kursadministrasjon 
 • Tilrettelegging av kurssamlingene 
 • Oppfølging av de lokale veilederne 
 • Tilrettelegge for praksisoppgaver på kretsarrangementer hvis deltakere ikke har mulighet for lokale praksisoppgaver, eller ønsker praksisoppgaver på kretsarrangementer 
 • Evaluering av kurset 


MENIGHETEN HAR ANSVAR FOR: 

 • Påmelding av sine kursdeltakere
 • Oppfølging av sine kursdeltakere, inkludert gjennomføring av praksisoppgave i menighetens barne- og ungdomsarbeid 
 • Tegne kurskontrakt med sine kursdeltakere 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av undervisning og samlingene
 • Delta i kursevalueringen


KURSBEVIS 

De fleste kursdeltakerne opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Alle som fullfører MILK-kurset får kursbevis ved kursslutt. 


KURSAVGIFT OG KURSMATERIELL 

Kursavgiften er på kr. 1000,- per deltaker. 

Medlemskap i KFUK-KFUM på kr 200,- kommer i tillegg for de som ikke er medlemmer i KFUK-KFUM fra før. 

Kursavgiften inkluderer administrasjon av kurset, samt undervisning, kursmateriell og måltider på alle kurssamlinger,

Den enkelte kursdeltaker må selv dekke reisekostnader til/fra kurssamlinger. 


KONTAKTINFORMASJON 

Ønsker du som kursdeltaker mer informasjon om kurset? Ta kontakt med din lokale menighet. 

Generelle spørsmål om kurset kan også rettes til daglig leder/ kretssekretær i KFUK-KFUM Bjørgvin, Alice J. Vatnehol på telefon 55606070/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no 


BROSJYRE FOR NEDLASTING:

MiLK brosjyre 2020_2021_web.pdf

NB: Datoene i denne brosjyren er feil, se korrekte datoer i teksten lenger oppe på denne siden under "Teamer og kursomfang"


Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond
Filer for nedlasting