Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

MILK Bjørgvin 2021-2022

MILK Bjørgvin 2021-2022

BLI MED på MILK-kurs i regi av KFUK-KFUM Bjørgvin! MILK står for «minilederkurs» og målgruppen er 15-16 åringer. Dette er et enkelt lederkurs for ungdom som ønsker ledererfaring. Kurset er utviklet av KFUK-KFUM for å skape unge ledere til barne- og ungdomsarbeidet.


MILK-kurset skaper en mulighet til å integrere konfirmantene i menighetens arbeid etter konfirmasjonstiden. Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid, og på den måten være med på å utdanne ledere til både til breddetiltak og ukentlige aktiviteter. MILK-kurset kan også være med på å styrke eksisterende barne- og ungdomsarbeid og å bygge opp nytt arbeid. Ved satsing over to-tre år kan en bygge opp en ledergruppe med tanke på klubb, kor, Ten Sing osv. KFUK-KFUM Bjørgvin inviterer til samarbeid om felles MILK-kurs for menigheter som enten har for få deltakere til å gjennomføre eget kurs eller kjenner at man ikke har ressurser nok til å organisere eget kurs.


OPPDATERT MILK KURS

Høsten 2018 ble revidert MILK-kurs lansert på Trosopplæringskonferansen under navnet "Nye MiLK". Nye MiLK er gjort som et helt digitalt kurs hva gjelder kursmateriell. Det gjør at det er enkelt å ta i bruk kurset om du har en PC, projektor og høytalere. Det er filmer til hver økt, kahoot (quiz) og en helt ny digital tavleapp som skal erstatte whiteboard. Kurset er også faglig oppdatert. Noe av det viktigste med det nye kurset er at vi søker å lære av forskningen på ledelse i akademia. Kirkelige ledertreningsprogrammer har i stor grad levd i sin egen sfære, uten å ta inn over seg hva forskningsmiljøer som BI og Universitetet i Oslo har lært om hva som er god ledelse. I utviklingen av nye MiLK har vi forsøkt å oversette innsikter om blant annet endringsledelse, relasjons-ledelse og verdibasert ledelse til nyttig kunnskap for ungdomsledere. I tillegg vektlegger vi fortsatt det bibelske og kirkelige perspektivet på det å være kristen ungdomsleder.


MÅLSETTING MED MILK

 • Skape et kurstilbud for ungdommene året etter konfirmasjonen i et kristent fellesskap i menigheten 
 • Styrke troens liv hos kursdeltakerne 
 • Danne grunnlag for å videreutvikle lederidentitet hos ungdom Integrere fjorårskonfirmanter i menighetens øvrige arbeid, hvor det gis opplæring og omsorg 
 • Bruke kurset som et verktøy til å styrke eksisterende arbeid eller bygge opp et nytt barne- eller ungdomsarbeid 
 • Bidra til rekruttering av ungdomsleder til barne- og ungdomsarbeidet 
 • Bidra til helhetlig trosopplæring i menighetene


TEMAER OG KURSOMFANG

Kurset tar for seg de følgende åtte temaene: 

 1. Vær deg selv 
 2. Stå opp for andre 
 3. Mange slags ledere 
 4. Ungt ansvar, voksent nærvær 
 5. Makt, kropp og grenser 
 6. Leder på leir 
 7. Andaktskurs 
 8. Gudstjenesten og ledelse 

Kurset er planlagt organisert som en kombinasjon av 4 kveldssamlinger og 2 lørdagssamlinger skoleåret 2021/2022. 

Kursoppstart tirsdag 5.oktober kl. 16:00.


ANSVARSFORDELING

KFUK-KFUM BJØRGVIN HAR ANSVAR FOR:

 • Kursledelse 
 • Kursadministrasjon 
 • Tilrettelegging av kurssamlingene 
 • Oppfølging av de lokale veilederne 
 • Tilrettelegge for praksisoppgaver på kretsarrangementer hvis deltakere ikke har mulighet for lokale praksisoppgaver, eller ønsker praksisoppgaver på kretsarrangementer 
 • Evaluering av kurset


MENIGHETEN HAR ANSVAR FOR:

 • Påmelding av sine kursdeltakere 
 • Oppfølging av sine kursdeltakere, inkludert gjennomføring av praksisoppgave i menighetens barne- og ungdomsarbeid 
 • Tegne kurskontrakt med sine kursdeltakere 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av undervisning og samlingene 
 • Delta i kursevalueringen


KURSBEVIS

De fleste kursdeltakerne opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Alle som fullfører MILK-kurset får kursbevis ved kursslutt.


KURSAVGIFT OG KURSMATERIELL

Kursavgiften er på kr. 1000,- per deltaker. 

Medlemskap i KFUK-KFUM på kr 200,- kommer i tillegg for de som ikke er medlemmer i KFUK-KFUM fra før. 

Kursavgiften inkluderer administrasjon av kurset, samt undervisning, kursmateriell og måltider på alle kurssamlinger.

Den enkelte kursdeltaker må selv dekke reisekostnader til/fra kurssamlinger.

Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse hos oss. Les mer om vårt deltakerfond på her.


PÅMELDINGSFRIST

Menigheter som ønsker å delta på MILK Bjørgvin bes om å ta kontakt med KFUK-KFUM Bjørgvin snarest. 

Siste frist for å melde på deltakerne er 27.september. 

Påmelding skjer i KFUK-KFUM Connect. Bruk den blå påmeldingsknappen.

Melder du på deltakere som er medlemmer i en KFUK-KFUM-gruppe som du er leder i, bruker du gruppemeldingen. Melder du på ungdommer som enten ikke er medlemmer i KFUK-KFUM eller ikke meldes på gjennom en KFUK-KFUM-grupper, bruker du påmeldingsalternativet "Meld på deg selv og dine". 


Brosjyre for nedlasting

MiLK brosjyre 2021_2022.pdf


KONTAKTINFORMASJON 

Generelle spørsmål om kurset kan også rettes til daglig leder i KFUK-KFUM Bjørgvin, Alice J. Vatnehol på telefon 55606070/ 98667869 eller e-post alice@kfuk-kfum.no


FØLG OSS GJERNE PÅ SOSIALE MEDIA 

Facebook: Bjørgvin KFUK-KFUM 

Instagram: kfukkfum_bjorgvin

Filer for nedlasting