Personalsamling for ansatte i KFUK-KFUM

For ansatte i KFUK-KFUM i 50 % stilling eller mer. De med lavere stillingsprosent er også hjertelig velkommen, men de må avklare med sin leder vedr. deltakelsen. For ansatte i kretser / region, hovedforeninger, på KFUK-hjemmet i London, på folkehøgskolene og ved Forbundskontoret i Oslo.

Gode kollega!

Da læreren på skolen sa «og det er obligatorisk», så tenkte vi alltid «åååå – da er det noe kjedelig som vi måååååå gjøre». KFUK-KFUMs personalsamling 20. – 22. mai er obligatorisk for samtlige ansatte (i stillingsprosent 50 eller mer, de med lavere stillingsprosent må avtale med sin overordnede). Men – her er det obligatorisk kun fordi det blir så flotte og fine faglige og sosiale dager sammen. Så – hjertelig velkommen til KFUK-KFUM-personalsamling på Norefjell Ski og Spa 20. – 22. mai 2019!

Planleggingskomiteen ser med fryd og glede fram til gode dager – både av faglig og sosial art. Timeplanen er ikke helt klar enda, men – vi kan allerede røpe følgende:

  • «Ut på tur og ristes sammen» med linjelærer toppidrett Astrid Lødemel Rønningen FHS. Nei, utfordringene blir ikke på toppidrettsnivå, men på toppnivå når det gjelder glede og fellesskapsfølelse. Vinnerlaget får et gratis opphold i spaet.
  • Vi får møte Carlos Sanvee - generalsekretær i World Alliance of YMCAs
  • «Tro under tvil», ved Tom Arne Møllerbråten, lærer ved Sagavoll FHS. Om unges forhold til tro. Og tvil.
  • «Allsang på tregrensen» ved ass. rektor ved Rønningen FHS Mari Tesdal Hinze og programkoordinator for musikk ved forbundskontoret Espen Kvamen Amundsen.
  • Vegetar-mat-opplæring for kjøkkenansatte. Kjøttfri dag er jo veldig «in» på FHS-ene.
  • Allmøte for ansatte i Norges KFUK-KFUM.
  • Og mye, mye mer

Vi venter fortsatt svar fra ressurspersoner vi har spurt om å bidra, så endelig timeplan er enda ikke ferdig. Den vil bli ettersendt, sammen med åpning for påmelding til seminar som går parallelt.


Vi har svært få enerom, så herved oppfordres du til å velge dobbeltrom – og da eventuelt si hvem du ønsker å dele rom med. Samtlige deltakere, dvs. arbeidssted / arbeidsgiver blir fakturert i etterkant. I tillegg til kost og losji vil utgifter til arrangementet (honorar foredragsholdere etc.) bli delt på samtlige deltakere og være en del av kostnadene. OG – alle sine reiseutgifter blir også lagt i en stor «pott» og fordelt på samtlige. Her må en sende inn scannet kopi av billetter etc. innen fredag 24.5. for å bli med i denne reisefordelingen. For de som f.eks. kommer med buss fra en FHS, der får vi en felles utgiftsoversikt fra skolen.

Overnatting

  • Tosengsrom i leilighet (senger i to rom, to av sengene er køyesenger)
  • Tosengsrom (200 kroner dyrere p.p. for to netter enn leilighets-dobbeltrommene)
  • Enerom (begrenset antall) (1.000 kroner dyrere p.p. for to netter enn leilighets-dobbeltrommene).

NB!

Ta med utetøy / gymtøy / svømmetøy til «ut på tur og ristes sammen» og for eventuelt besøk i stedets svømmebasseng / spa.

Transport

Noen reiser i felles buss, f.eks. fra Sunnmøre Folkehøgskole. Det blir satt opp følgende busser (valg foretas ved påmelding i Connect): 
- Fra Oslo Lufthavn Gardermoen mandag 20.5. kl. 08.30. Nærmere info om oppmøtested blir sendt til de som melder seg på den bussen.
- Fra Oslo S, sjøsiden mandag 20.5. kl. 08.30. Nærmere info om oppmøtested blir sendt til de som melder seg på den bussen.

Det går returbuss til både Oslo lufthavn Gardermoen og Oslo S etter samlingen. Planlagt ankomst Gardermoen og Oslo S er kl. 17.30. Ikke bestill for kjapp flyretur etter ankomsten til Gardermoen.
- Det er mulig å sitte på med den ene bussen den ene veien og den andre bussen den andre veien. For de som bor i Oslo / Østlandsområdet, så dekkes ikke bruk av privatbil istedenfor buss. Dersom en har grunner som gjør at en faktisk må bruke privatbil, så må det godkjennes av overordnet på forhånd.

Spørmsål?

For spørsmål ang. samlingen, utfordring i tilknytning til reisingen, et eller annet: Send en e-post til tor-jarle.larsen@kfuk-kfum.no eller ring på mobil 91183304.

Velkommen!

- Øystein (generalsekretær)
- Arve (personalsjef)
- Øivind (virksomhetsleder Forandringshusene)
- Arnt Ole (rektor Sunnmøre Folkehøgskole)
- Kristian (programsjef)
- Tor-Jarle (ass. generalsekretær).

På vegne av personalsamlingskomiteen:


(Hvert komitemøte starter med avsynging av Treklang nr. 137 «Her er vi en flokk kamerater».)