Regionmøte

Regionmøte

Velkommen til regionmøte for KFUK-KFUM Oslo og Akershus

På regionmøte skal vi velge representanter til nytt regionråd, samt diskutere programarbeid og strategiske satsinger. Dette er en gyllen anledning til å spille inn behovene til din enhet og påvirke arbeidet i regionen. Alle er hjertelig velkomne!


Møtet vil finne sted i Ila kirke 28. april kl.17.00 – 18.30. 

Gratis søtpotetsuppe kl. 16.30.

Gudstjeneste (GUV) i Ila kirke kl. 19.00.


Regionmøtets sammensetning: 

• Regionrådet 

• Representanter fra enhetene med: 

 o Under 50 medlemmer: 2 representanter 

o Fra 50 opptil 100 medlemmer: 4 representanter 

o Fra 100 opptil 150 medlemmer: 6 representanter 

o Fra 150 og flere: 8 representanter 

For enheter for barn skal den ene representanten være ansvarlig voksenleder. Hovedforeninger med direktemedlemmer, teller på lik linje med en enhet. Enheter som ikke ønsker å benytte seg av sin representasjonsrett, kan la hovedforeningen enheten er knyttet inn under, representere enheten på regionmøte. 

• Ansatte med tale- og forslagsrett 

• Inviterte gjester kan innvilges tale- og forslagsrett