Sensommertreff 2019

Sensommertreff 2019

Det blir selvfølgelig sensommertreff i 2019 også!

Sensommer treff uke 1 er fra 13. – 19. august

Sensommer treff uke 2 er fra 20. – 26. august

Sensommertreffene har lang tradisjon i KFUK-KFUM, og i mange år har vi holdt til på Rødungstølen. Programmet står i trekantens tegn; bibeltimer, fotturer, kveldsprogram med sang, musikk og besøk av lokale kunstnere. På ettermiddagene er det tilbud om aktiviteter som kor, hesteskokasting, bocciaturnering eller sangstund. Fredag kveld er det nattverd-gudstjeneste og søndag deltar vi i den lokale gudstjenesten.

Rødungstøl høyfjellshotell ligger i Bergsjøområdet i Ål kommune. Her har Norges KFUK-KFUM arrangert sensommertreff i over 10 år. Vi bor på ca 1000 moh med utsikt til Hallingskarvet, i et område med meget gode turmuligheter.

Bibeltimeholder uke 1: Sindre Eide og Estrid Hessellund. Sindre kjenner vi som en sentral person i Ten Sing – arbeidet i KFUK-KFUM. Sien har han bl.a. jobbet lenge med musikk og liturgi i Kirkerådet. Estrid er lærer og salmedikter, opprinnelig dansk, gift med Sindre, og har arbeidet i Kirkens Nødhjelp og nå i mange år med å formidle gleden ved vår salmeskatt.

Bibeltimeholder uke 2: Laila Riksaasen Dahl er opprinnelig utdannet lærer, hun har vært kateket i Nittedal og senere prest samme sted. I 2003 ble hun biskop i Tunsberg , der var hun frem til 2014. Laila har vært bibeltimeholder på Rødungstølen flere ganger.

Påmeldingen starter 1. mars;

Hjertelig velkommen! Hilsen komiteen:

Nina S. og Bjørn Nygård 

Jartrud E. og Ørnulf Elseth 

Bjørg og Helge Vold 

Karin og Bjørn Solberg

Vi gleder oss til å se deg der!