Sommerklubben på Kalvøya 2020

Sommerklubben på Kalvøya 2020

Sommerklubben er et aktivitetstilbud på dagtid for barn som nå går i 4.-7. klasse. Dagene fylles med ulike aktiviteter som for eksempel bading, sol, lek, padling, ballspill og kortspill. Sommerklubben har åpent på 9.00-15.00 hverdager i uke 26, 27, 32 og 33.

KONTAKTINFORMASJON 

Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en e-post til sommerklubben@kfuk-kfum.no eller ring aktivitetsleder Henriette Lillehaug 477 86 067.

SMITTEVERN OG GJENNOMFØRING 

Sommerklubben har nå fått godkjent sin smittevernplan og kan gjennomføres alle planlagte uker. Sommerklubben arrangeres i samarbeid med Bærum kommune, og har i mange år vært et populært tilbud for barn som ønsker gode opplevelser og morsomme aktiviteter på dagtid i sommerferien. På Kalvøya får barna spennende og engasjerende aktiviteter. Dyktige ansatte passer på at barna er trygge og at de inkluderes i fellesskapet på en god måte. 

Alle påmeldte vil motta et skriv om hvilke smittevernstiltak som settes i verk. Det er avgjørende at dette leses, forståes og overholdes av alle. 

 

Aktiviteter

Mange av aktivitetene på Sommerklubben vil i år foregå i grupper. Det vil være masse spennende aktiviteter og vi tenker å ta i bruk enda større deler av nærområdet. Gruppene vil være på maks ti barn og en leder. I år skal vi teste ut både rebusløyper, smittevennlige leker og turer i nærområdet, men som alltid før kommer det til å være masse tid til bading, soling, kioskbesøk. 

Pris, påmelding og betaling

For å kunne tilfredsstille myndighetenes retningslinjer om grupper og oversikt over deltakere må barna meldes på hele uker. De som allerede har meldt på barn vil få informasjon direkte. Barna må også meldes på senest en uke før, men vi har kun 40 plasser per uke i år. Ved avmelding nærmere enn to uker må hele deltakeravgiften betales. 

Pris

1 uke: 1200 kr (mandag - fredag)


Deltakerfond

Kostnader skal ikke være til hinder for deltakelse på KFUK-KFUMs arrangementer, derfor er det mulig å søke Deltakerfond for å få dekke hele eller deler av deltakeravgiften til Sommerklubben. Les mer og søk her.


Påmelding

Påmelding skjer i KFUK-KFUMs medlemsystem Connect. Trykk på den blå påmeldingsknappen til høyre på denne siden. 
En grundig beskrivelse av de ulike stegene finner du her: Beskrivelse påmelding Sommerklubben Connect 2020.pdf

I år vil påmeldingsskjemaet også inneholde et felt der du fyller ut hvem ditt barn ønsker å være på gruppe med. Dette gjør vi for å sikre at gruppene vi deler i skal fungere godt og at de som kjenner noen på Sommerklubben skal få komme på samme gruppe. Det er også viktig at det opplyses om spesielle tilretteleggingsbehov og at vi har korrekt kontaktinfo til en eller gjerne to foresatte. Kommunikasjon om endringer i program kommer til å skje på sms. 


Hva skjer hvis vi må avlyse pga korona? 

Om arrangementet må avlyses etter nye pålegg fra helsemyndighetene, blir 20 % av deltakeravgiften ikke tilbakebetalt. Se på denne “påmeldingsavgiften” som et spleiselag for å dekke underskuddet. Det er mulig å søke deltakerfond for økonomisk bidrag til hele eller deler av deltakeravgiften (også påmeldingsavgiften).


BETALING 

Giro sendes ut på sms og e-post. Dette må gjøres manuelt og det kan derfor ta noen dager før du får tilsendt giro. Første utsending skjer 5. juni. Melder man seg på etter dette tidspunktet sendes det ut giro jevnlig.


Mat

Det er ikke servering på Sommerklubbe. Det er vannkran med drikkevann på øya, så ta med matpakke og drikkeflaske. Det blir også mulighet for å gå til kiosken i løpet av dagen. 


Sikkerhet og tilrettelegging

Alle ledere på Sommerklubben har gyldig livredningskurs. 

I tillegg kreves det at barna må ta en uformell svømmetest første dag på Sommerklubben. Godkjennes testen, får de et svømmesertifikat som er gyldig for alle vannaktiviteter på Sommerklubben. Dersom barnet ikke svømmer godt nok, kreves det bruk av svømmevest i vannet. Alle må til en hver tid ha på redningsvest når de er i båt eller i kajakk. Sommerklubben har redningsvester som barna fritt kan låne. Ved registrering må Sommerklubbens ansatte ha kontaktinformasjon til en foresatt som er tilgjengelig om noe skulle oppstå. 

Vi ønsker at alle som kommer på Sommerklubben skal ha en fin opplevelse og føle seg sett og ivaretatt. For å ivareta barna på en god måte ønsker vi i forkant å få tilstrekkelig informasjon om tilretteleggingsbehov og områder barnet kan oppleve sårbarhet og trenger ekstra oppfølging. Gi oss heller litt for mye enn for lite informasjon! Skriv dette i påmeldingen, du kan gjerne skrive at du ønsker en samtale med hovedleder.

Det vil være tydelig retningslinjer knyttet til smittevern, disse må både foresatte og deltakere kjenne til og følge. 


Ta med

Tøy etter forholdene, husk at det kan bli litt kjølig eller begynne å regne
Gode sko
Lommepenger til kiosken
Badetøy og håndkle
Solkrem
Matpakke og drikkeflaske


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en e-post til sommerklubben@kfuk-kfum.no  eller ring aktivitetsleder Henriette Lillehaug 477 86 067.