Ten Sing Kurs 2020 - Bergen

Ten Sing Kurs 2020 Bergen

Velkommen til Ten Sing kurs i Bergen! KFUK-KFUM Bjørgvin og KFUK-KFUM Fana inviterer til kurs. Her vil du bli mottatt av et lederteam med trygge og erfarne Ten Sing ledere som står klare til å ta imot deg for noen dager med moro, læring og inspirasjon. Kurset arrangeres over to dager 12.-13. august.

VELKOMMEN TIL TEN SING KURS 2020 i Bergen! 

Ten Sing kurs er et tilbud til all ungdom fra 15 år og oppover som ønsker et seminartilbud i sommer og som vil lære mer og utvikle seg innenfor ulike aktiviteter som band, dans, drama, lydteknikk, sang, direksjon og styrearbeid. På Ten Sing kurs får du være kreativ, møte andre ungdommer og delta på en seminargruppe hvor du får oppfølging av dyktige instruktører, alt i rammen av et sosialt felleskap. 


Ten Sing kurs er et tilbud til ungdom som ønsker et seminartilbud i sommer og som vil lære mer og utvikle seg innenfor band, dans, drama, teknikk, sang, direksjon og styrearbeid.

HVA FÅR DU OPPLEVE? 

Du velger én av seminargruppene som du får undervisning i. Dagene fylles med ulike aktiviteter som seminargrupper, felleskor og sosiale aktiviteter med fokus på å inspirere deg og gi gode tips som du kan ta med deg tilbake til din lokale Ten Sing gruppe. 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Kurset blir avholdt i Bergen fra 12. til 13.august 2020 og er uten overnatting. Det er en forutsetning for deltakelse å være med på hele kurset. 

Kurset vil være tilpasset retningslinjene fra myndighetene med tanke på smittevern. Det skal være trygt å være med på kurs! 

Påmeldingen åpner 5.juni (NB! Kort påmeldingsfrist 14.juni) 

seminarer

  • band
  • dans
  • direksjon
  • drama
  • styrearbeid og ledelse
  • teknikk

Kurset består av felleskor, seminarer, sosialt opplegg, kveldprogram og måltider. Du velger et seminar som du er på begge dagene. Du velger seminar når du melder deg på kurset. Her ber vi deg om å legge inn 1., 2. og 3.valg.

påmelding og kursavgift

Åpner 5. juni 2020 (NB! Kort påmeldingsfrist!) 

 Frist for påmelding 14. juni!

Det må være minimum 20 påmeldte innen midnatt 14.juni for at kurset gjennomføres. 

Det er begrenset med plasser (50 tilgjengelige plasser). Det vil gjøres en prioritering basert på antall deltakere fra de ulike Ten Sing gruppene og hvilket seminar du har valgt, kort tid etter påmelding. Påmeldingen er ikke gjeldende før du har fått tildelt plass. Det er lurt å melde seg på raskt! 

Kursavgiften er på 1000 kr. Når du har fått tildelt plass, er påmeldingen bindende.

Deltakeravgift refunderes kun ved fremvisning av legeerklæring. 

Enhetene vil motta samlegiro for betaling for sine deltakere. 

REISE 

Det blir ikke arrangert fellesreise for dette kurset. Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport hvis mulig. Hver enkelt deltaker organiserer og dekker selv reise til/fra arrangementet. 

deltakerfond

Undersøk med din lokale gruppeleder eller menighet om de har anledning til å støtte kurset økonomisk. 

Personlig økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse på våre aktiviteter. Les mer om KFUK-KFUMs deltakerfond

Kontakt 

Alice Jeanette Vatnehol epost eller mobilnr. 98 66 78 69

Anna Marte Lomsøy Helgesen epost