Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ten Sing seminar og covid-19

Vi som alle andre er inne i en usikker periode med tanke på utviklingen av situasjonen rundt covid-19, og hvordan dette vil påvirke arrangement som planlegges for sommeren. Vi ønsker derfor å informere om hvordan vi håndterer situasjonen og tiltak vi gjør for at Ten Sing gruppe/menighet/enkeltperson ikke skal ha noen økonomisk risiko i å hverken melde på deltakere eller allerede ha deltakere som er påmeldt årets Ten Sing seminar.

Foreløpig er Ten Sing seminar et stykke frem i tid og på sensommeren, og per nå vet vi lite om hvordan situasjonen og restriksjoner/anbefalinger fra myndighetene vil være når vi kommer til mai/juni. KFUK-KFUM Norge har besluttet at alle arrangementer frem til 15.mai skal avlyses/utsettes, men arrangementer etter 15.mai fortsetter planleggingen som normalt inntil videre. Se vedtak fra KFUK-KFUM Norge(23.03.20): https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/handtering-av-corona-pandemien-for-kfuk-kfum Ten Sing seminar følger dette og fortsetter derfor planleggingen som normalt, og håper at det vil være mulig å gjennomføre når den tid kommer. Men vi følger tett med på utviklingen av situasjonen og følger restriksjoner og anbefalinger som kommer fra nasjonale myndigheter og fra KFUK-KFUM Norge. Vi vil oppdatere dere underveis på situasjonen og eventuelle avgjørelser som blir tatt. En endelig avgjørelse for gjennomføring av kurset vil bli tatt i slutten av mai/begynnelsen av juni.  

Tiltak for å sikre at påmelding til Ten Sing seminar ikke gir økonomisk risiko for noen parter hverken som allerede påmeldt deltaker eller ved nye påmeldinger;

  • Påmelding til Ten Sing seminar anses som bindende, men på grunn av situasjonen med covid-19 vil ingen bli fakturert for deltakeravgift eller fellesbuss kostnader før endelig avgjørelse om gjennomføring av kurset blir tatt i mai/begynnelsen av juni.
  
  • Det vil heller ikke påløpe noen kostnader ved å melde seg av inntil avgjørelse om kurset gjennomføres blir tatt i mai/begynnelsen av juni.

  • Ved avgjørelse om gjennomføring av Ten Sing seminar vil det blir sendt ut en mail med informasjon, og deltakere som er påmeldt vil ha rett til å melde seg av uten kostnader innen en viss dato. Etter denne datoen anses alle påmeldinger som bindende og det vil bli sendt ut fakturaer på deltakeravgift og eventuelle fellesbuss-kostnader.

  • Skulle arrangementet likevel måtte avlyses i etterkant av vedtatt avgjørelse om gjennomføring etter fakturering blir en mindre del av deltakeravgiften (maks 20%) ikke tilbakebetalt. Dette blir å regne som påmeldingsavgift for å forebygge at ikke KFUK-KFUM går med et større underskudd enn nødvendig.