Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

BAND OG SAMSPILL

På bandseminar kan du velge å fordype deg i enten gitar, bassgitar, tangenter eller trommer. Bandseminarene er for deg som spiller et instrument, og som spiller eller vil spille i band. Her får dere ulike utfordringer og oppfølging etter erfaring på ditt instrument. Du vil få erfaring i samspill med andre instrumenter, og bli mer bevisst sin egen rolle i samspillsituasjon. På seminaret vil det være fokus på lytting, presisjon, time og takt. Du vil også få innføring i å skrive og lese blekker, og en grunnleggende innføring i kommunikasjon mellom kor, dirigent og lydteknikk. Til seminarene bass og gitar, kreves det at du tar med eget instrument. 

DANS

Dans er seminaret for deg som er eller skal bli danseleder i Ten Sing, eller for deg som bare liker å danse. Her får du lære hvordan du kan bruke dans i Ten Sing, og hvordan du kan bli en best mulig danseleder i din egen Ten Sing-gruppe. Du får innføring i ulike danseøvelser, lærer hvordan du kan gå fram for å lage koreografi, og om hvordan du blir trygg til å danse på en scene. I år er det kun et danseseminar, noe som åpner opp for at du gjennom seminaret kan velge mellom ulike stilarter (klassisk, hiphop, jazz, moderne), alt etter hva du synes er mest spennende.

DIREKSJON 1

Direksjon 1 er seminaret for deg som er ny dirigent. På dette seminaret får du innføring i korledelse og i å dirigere et kor. Du får lære om oppvarming, ulike taktarter, taktfigurer og grunnleggende notelære. Hvordan kan du ha oppvarming for kor, og hvordan bør du innstudere en sang, og lære om hvilke oppgaver som kreves av deg som dirigent? I tillegg vil du bli utfordret på varme opp felleskoret med alle deltakerne på Ten Sing-seminar.

DIREKSJON 2

 Direksjon 2 er for deg som har gjennomført direksjon 1, og ønsker å videreutvikle deg som dirigent. På dette seminaret får du bred innføring i å dirigere/lede kor, arrangere og hvordan kommunisere/jobbe sammen med band.  Du får blant annet lære avanserte taktarter og taktfigurer, sangteknikk, harmonilære, rytmisk korledelse. I tillegg får du lære om solistinstruksjon, stemmehelse og avansert notelære. Etter å ha gjennomført dette seminaret vil du sitte igjen med mye kunnskap, inspirasjon og trygghet på å lede et kor. Som deltaker på direksjon 2 blir du også kunne bli utfordret til å dirigere én sang i felleskoret på avslutningskonserten. 

BANDLEDELSE

Bandledelse er for deg som kan spille et instrument, som skal bli eller er bandleder i Ten Sing, og har vært på Ten Sing-seminar før. På dette seminaret vil du lære mer om bandledelse og arrangering for band. I løpet av seminaret vil du få økt bevissthet om din egen lederrolle i Ten Sing-gruppa, og om samarbeid mellom kor og band. Du vil også få innføring i hvordan du kan tenke langsiktig og planlegge det musikalske arbeidet i Ten Sing. Det vil bli noe spilling, men mest fokus på hvordan du kan bli en best mulig bandleder. Vi ønsker å løfte frem og utvikle ungdommer som kan mye om musikk. Er du klar for enda mer innputt?

DRAMA

På dramaseminaret får du muligheten til å være kreativ, trosse grenser og leve deg inn i ulike scenarioer. Du får lære mer om improvisasjon, rollearbeid og hvordan drama kan brukes i Ten Sing. Du vil også få innsikt i hvordan du kan lede dramagruppa. Hva er lurt å tenke på som leder før en dramaøvelse, og hvordan kan din dramagruppe jobbe fram mot en forestilling/konsert?  I tillegg vil du selv delta i en kreativ prosess, der alle på dramaseminar er med og lager ulike scener til konserten.

KONSERTPRODUKSJON

Konsertproduksjon er et for deg som har bakgrunn fra tidligere seminar og som vil lære mer om det å produsere en konsert. Vi bruke de ressursene vi har i KFUK-KFUM fra produksjonsarbeidet fra Spekter, andre festivaler og TenSing konserter. Samarbeid og planlegging, kreative teorier og prosesser, kjøreplaner og manus, produksjon og produksjonsrollen er tema vi skal jobbe med på dette seminaret. Seminarets praksis vil være å sette sammen og lede konsertproduksjonen som alle seminargruppene setter opp sammen i slutten av uken. 

KORLEDELSE 

Korledelse er for de eldste deltakerne, som har mye erfaring med direksjon, og har vært på Ten Sing-seminar før. På dette seminaret går vi dypere til verks i arrangering, dirigering og ensembleledelse. Gjennom utveksling av ulike erfaringer og samtale, vil du lære mer om din lederrolle i Ten Sing, og om å samarbeide og lede Ten Sing-bandet. I tillegg får du innføring i hvordan du kan tenke langsiktig og planlegge det musikalske arbeidet i Ten Sing-gruppa. Vi ønsker å løfte frem og utvikle ungdommer som kan mye om musikk. Er du klar for enda mer innputt?

STYREARBEID OG LEDELSE 

Styrearbeid og ledelse er seminaret for deg som liker å planlegge, organisere og ta ansvar, og sitter i styret i Ten Sing-gruppa eller klubben. Her vil du få innblikk i hvordan man driver styrearbeid og ledelse i ungdomsarbeid generelt og i din Ten Sing gruppe spesielt. Vi ser på hvordan en kan gjøre Ten Sing-gruppa eller andre ungdomsarbeid til et godt sted for ungdom, der de kan utvikle sine lederegenskaper. 

SAMFUNNSENGASJEMENT - LOKALT OG GLOBALT 

Samfunnsengasjement - Lokalt og globalt er spesialgruppen for deg som vil å lære om hvordan du kan bidra til å forandre verden - både lokalt og globalt. Seminaret tar for seg holdninger og handlinger i et ungdomsarbeid, og unges livssituasjon i dag. Hvordan kan vi bidra til gode fellesskap? Hva kan vi gjøre for vårt lokalmiljø? Hvorfor kjempe for global rettferdighet? Er spørsmål vi jobber med på denne spesialgruppa. I tillegg skal vi lære om hvordan vi, ved hjelp av kreativt kampanjearbeid, kan bidra til en mer rettferdig verden. En del av seminarets praksis vil være å arrangere globalløpet på Ten Sing- seminar.

VIDEOPRODUKSJON

Videoproduksjon er seminaret for deg som liker å filme og redigere. På dette seminaret får du en innføring i filming, klipping og hvordan du kan bruke film som virkemiddel i Ten Sing. Du vil lære om hele prosessen ved en videoproduksjon, fra filming til ferdig film. Dette seminaret krever at man har med eget kamera.

NYHET: VISUELL KUNST

Er du den som alltid blir spurt om å lage plakater eller velge farger til scenen og konsertantrekk? Er du glad i å jobbe med hendene? Visuell kunst er for deg som er interessert i kunst og estetikk og som har et blikk for helheten. Gjennom kurset skal vi utforske kunstens rolle i Ten Sing og på scenen og aspekter som; Hvordan det visuelle kan forsterke formidlingen på scenen, og hvordan formidle konsertens tema gjennom non-verbale teknikker?

TEKNIKK: LYD OG LYS

Teknikk: lyd og lys er seminaret for deg som er teknikker i din Ten Sing-gruppe, eller som bare har lyst å lære mer om lyd og lys. På dette seminaret får du innføring i lyd og lys-teknikk. Du vil gjennom praktisk og teoretisk arbeid, lære hvordan du kan sette opp og bruke lyd-/lysanlegg i din Ten Sing-gruppe. I løpet av seminaret vil du også få innblikk i hva som er teknikkerens rolle i Ten Sing, og hvordan du kan samarbeide med bl.a dirigent og bandleder i øving-, lydprøve- og konsertsituasjoner.