Trialeir 2019 Lederkurs (Oslo og Akershus)

Trialederkurs 2019 (Oslo og Akershus)

Trialederkurs er det lederkurs for unge mellom 13 og 19 år som skal være ledere på barneleiren Trialeir i august 2019. Vi er en gjeng med engasjerte og lekne ledere som skal lage en fantastisk sommerleir for barna!

VIL DU BLI TRIALEDER PÅ ÅRETS TRIALEIR 2019?

Kjære Trialeder

Vi er i gang med ny sesong med Trialeir-forberedelser. Det er alltid stor pågang på å være med som leder på Trialeir, noe vi setter stor pris på!

OM TRIALEDERKURS

Kurset er et minilederkurs med fokus på differensiert lederkompetanse: Samlingene er som følger: 1) Samling for førstegangsledere - ledertrening med fokus på overgangen fra "deltager til leder", 2) Samling én med alle ledere med fokus på Trialeir-identitet og konseptforståelse, og 3) Samling to og lederdøgn med alle ledere med fokus på planlegging og kartlegging av program der kreativiteten slippes løs. 

Kurset har et tre-trinnsopplæringsprogram. Formålet er at de skal utvikle seg i praksis fra førstegangsledere/hjelpeledere (ca. 13 år) til andregangsledere (ca. 14-15 år) til aktivitetsledere/øvrige ledere (ca. 16-25 år).

De eldre lederne er forbilder for yngre og bidragsytere i deres utvikling - vi ønsker et godt og trygt fellesskap, og skal sikre trygge og glade deltagere på leir! 

UTVELGELSE AV LEDERTEAMET

Ideelt sett ønsker vi å ha med alle, men for å sikre nok plasser til deltagerne er vi nødt til å gjøre en seleksjon. At det er mange som vil være ledere er gledelig og et luksusproblem for oss. Samtidig ønsker vi å gjøre en rettferdig og nødvendig prioritering av førstegangsledere og andre ledere. Vi ønsker engasjerte ledere som er med å skape fremdrift og evner å trygge deltagerne. 

Leirstedet er dessverre ikke stort nok til å få med alle, og derfor må vi nødvendig gjøre en utvelgelse av lederteamet med utgangspunkt i: 

- Egnethet/modenhet: For å sikre en trygg Trialeir, noe som er det aller viktigste fokus for oss, trenger vi ansvarsfulle ledere og modne unge voksne som aktivitetsledere/hovedledere. 

- Oppmøte: Sjekk at du kan alle datoene for minilederkursene og prioriterer disse.

NB! NB! I påmeldingen i Connect vil vi at du skriver om: 

1) deg selv

2) og dine positive egenskaper som leder. 

3) Vi vil også vite hvilke aktiviteter du liker å lede barn i. 

Dette kan du gjøre i kommentarfeltet der det står "Kvalifikasjoner som leder på Trialeir".

Eksempel på dette: "Jeg har i 3 år vært hovedtrener for fotballaget Tullball IL her har jeg ledet barn i 8-12 års alderen. Jeg har også vært konfirmantleder i Lol menighet. I tillegg har jeg spilt Ukulele i bandet Brutalica i snart 5 år. Jeg kan gjerne ta ansvar for og lede underholdning/musikkopplegg for deltakere på Trialeir." 

Vi er klar over at Connect ikke tar imot mye tekst pga begrenset søknadsfelt. Vi forventer ikke lange søknader, men to - tre setninger slik som eksempelet over for å vite litt om hvem du er. Hvis du har mye på hjertet, så kan du sende din søknad til margretheds@kfuk-kfum.no. 

Påmelding

Benytt den blå påmeldingsknappen i høyre marg på denne siden når påmeldingen åpner ons 30. januar. Merk deg at hvis du står som "venter" i påmeldingen så er det fordi vi er i prosess med seleksjon. Alle får endelig beskjed før første samling.

Alle ledere må være medlem av KFUK-KFUM. Dette kan du gjøre nå med en gang her

Påmeldingen stenges man 4. mars for å begynne prosessen med utvelgelse av lederteamet. 

PRIS/BETALING

Førstegangsleder: kr. 2 000. 

Andregangsleder: kr. 1 000. 

Tredjegangsledere går gratis. 

Deltageravgiften er med på å dekke lederkursene, kost og losji på Trialeir på Strandheim.

KFUK-KFUMs Deltagerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUMs arrangementer og aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på. Les mer om hvordan man søker her. Ønsker du å være med å gi din støtte til Deltagerfondet kan du gjøre det her.

OM SAMLINGENE

Vi har alle ulike erfaringsgrunnlag. Noen har lang erfaring og andre har lite erfaring. Vi kommer til å differensiere opplegget på samlingene slik at alle får noe ut av dem. Samlingene baseres på ulike erfaringsgrunnlag og jobber for å ivareta Trialeir-identiteten slik den har vært i alle år. Sammen skal vi skape godt humor, sunn galskap og trygge ledere! Vi skal lage et ledermiljø som er inkluderende og evner å ta vare på alle - både deltagere og voksne!

SAMLINGER I 2019

Vi minner om viktigheten av å sette av datoene for lederkursene. Oppmøte må prioriteres for å kunne være med som leder.

Mer informasjon om samlingene og sted kommer fortløpende. 

SAMLING 1 - FØRSTEGANGSLEDERKURS

Tema: "Fra deltager til leder". Første samling er kun for førstegangslederne. 

Tidspunkt: Lørdag 23. mars 2019 kl. 10:00 - 17:00 

Sted: Høvik menighetshus, Sandviksveien 11, 1363 Høvik

Samling 2 - Alle ledere del 1

Tema: "Generell lederkompetanse". På andre og tredje samling møtes alle ledere, både nye og gamle. 

Tidspunkt: Onsdag 24. april 2019 kl. 18:00 - 21:00 

Sted: Frelsesarmeens lokaler, Elias Smithsvei 14, Sandvika 

Samling 3 - Alle ledere del 2

Tema: Arrangementsforberedelser: Program og innhold 

Tidspunkt: Torsdag 13. juni 2019 Kl. 17:00 - 21:00 

Sted: Frelsesarmeens lokaler, Elias Smithsvei 14, Sandvika

SAMLING 4 - LEDERDØGN

Tema: Praktiske leirforberedelser. Her møtes alle ledere for å klargjøre til å ta imot barna dagen på søndagen. 

Tidspunkt: Lør 3. - søn 4. august 2019

Sted: Strandheim leirsted 

Årets Trialeir 2019 er fra søn 4. august - fre 9. august - vi tar imot deltagerne og ønsker dem velkommen!! Les mer om Trialeir 2019 her.

Kontakt

Programkoordinator i KFUK-KFUM Oslo og Akershus, 
Margrethe Steinert tlf. 48 15 95 91 eller epost: margretheds@kfuk-kfum.no