Ungdomsting

Ungdomsting

Her får du lære om organisajonens oppbygging og førebu deg til årsmøtet i krinsen søndag 10.mars. Det blir middag ( kr. 260,-) 12.30 for dei som ynskjer det, hugs påmelding .Årsmøtet byrjar14.00- 18.00.


Program laurdag  på nesholmen leirstad

19.00 Start Ungdomsting

saker:

  1. Val av møteleeing, referent og teljekorps
  2. Oppteljing av røysteføre
  3. Protokoll frå UT 2018
  4. Rapport frå arbeidet i UU 2018
  5. Innkomne saker
  6. Saklista til Årsmøtet 
  7. Val: a.Ungdomsutvalet ( min. 3 representantar skal veljast) b. Fylkesting for ungdom.


Kl. 22.00 blir det sosial kveld og kveldsavslutning!


PÅMELDING

Påmelding : 150,- pr pers for UT og 650,- for UT + middag på årsmøtet. Ta med skrivesaker og sovepose!  

NB! Snakk med vaksenleiar om transport, eininga betalar. Dette er ei investering for framtida! Overnatting? 

Ta kontakt med krinsleiar Bente Christin Eriksen, tlf. 911 73 079 

program søndag

Den som vil kan ete middag kl. 12.30. for kr. 260,- (Hugs påmelding innan 3. mars til Krinskontoret, SMS til 469 15 529, eller mail til sfj@kfuk-kfum.no)

09.00: Frukost

10.00-12.00: Ungdomsting

14.00: Årsmøte

18.00 : Avslutning med kollekt til krinsen


VEL MØTT!