Vinterfestival Nordland 2021

Vinterfestival Nordland 2021

KFUK-KFUM Nordland vil invitere alle menigheter og ungdomsgrupper til Vinterfestival Nordland!

Vinterfestival Nordland er et tilbud for alle menigheter som enten trenger påfyll til konfirmasjonsåret, har fått avlyst sin planlagte leir og trenger et alternativ, eller bare for de som rett og slett har lyst på et avbrekk i en utfordrende tid. Vinterfestival Nordland vil bli arrangert i to leirer, delt på midten av Polarsirkelen. Dette for å sørge for at vi kan overholde gjeldende maksgrense for arrangementsstørrelser, og for å minske eventuell smittespredning geografisk.

Datoer

Nord for Polarsirkelen: 19-21.Februar i Bodø 

Sør for Polarsirkelen: 26-28.Februar i Mo i Rana 

Festivalen inneholder ca 10 timer undervisning, i tillegg til show, sosialisering og andre aktiviteter. MiLK’ere og LIV-deltakere vil få noe eget opplegg.


OVernatting

Tilreisende menigheter og grupper vil å tilbud om å overnatte på festivalen, mens lokale menigheter( som ligger i Bodø og Mo i Rana) vil bli nødt til å sove hjemme. Dette for å kunne begrense antallet mennesker som sover sammen. Vi vil etterstrebe å dele inn gruppene/menighetene geografisk etter hvor de sover også.


SMITTEVERN

Det skal være trygt å delta på arrangement hos oss! Vi følger nasjonale og lokale myndigheters retningslinjer for smittevern som til enhver tid er gjeldende. Ledere og medarbeidere vil i forkant av arrangementet motta utfyllende informasjon om hvilke retningslinjer vi forholder oss til. Vi baserer oss spesielt på LNU og Frivillighet Norge sin veileder for aktiviteter i tillegg til Folkehelseinstituttets veileder for Arrangementer, samlinger og aktiviteter.


Påmelding & pris

Deltakerpris (for medlemmer av KFUK-KFUM): 850 ,- 

Deltakerpris (ikke-medlemmer): 1000,-

Reisefølge: 550,- 

MiLK-deltakere: 650,- 

Påmeldingsfrist: 21.01.21


Deltagerfond

Økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse hos oss! Les mer her for å lese mer om KFUK KFUMs deltagerfond, og hvordan du kan søke. 


Kontaktinfo

For spørsmål eller mer info, ta kontakt med kretsen: 

Ane S. Reinholdtsen

ane.reinholdtsen@kfum-kfum.no

 +47 920 47 365