Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Medlems- og giverservice

Har du fått ny adresse? Har du mottatt medlemsgiro med feil eller mangler? Står du registrert med feil verv/rolle? Trenger du hjelp til å registrere medlemmene i gruppa di? Til å melde deg på leir? Ønsker du å endre din giveravtale? Lurer du på noe annet vedrørende din tilknytning til oss som medlem, giver eller frivillig? Kontakt medlems- og giverservice!

Ring oss

Ring medlems- og giverservice på 22 99 15 10.
Vi har telefontid hver dag fra kl 9.00 - kl 15.00

Sommertid fra 15. mai til 15. september fra kl. 10.00 til 14.00

Send epost

Send epost til medlems- og giverservice via medlem@kfuk-kfum.no

Send Post

KFUK-KFUM Norge  v/medlems- og giverservice
Postboks 6814 St.Olavs plass
0130 Oslo

Vår gavekonto

3000.17.11500