Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Trosopplæring

KFUK-KFUM er en bevegelse i bevegelse. Vi skal få utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker, og trosopplæringen er for oss en viktig del av utviklingen av disse menneskene. For å nå våre mål er det viktig at barn og unge blir tatt på alvor, at de lærer om kristendommen, og at de blir vant til å utfolde seg i rause og åpne fellesskap i og utenfor Kirken. KFUK-KFUM vil gjerne tilby vår hjelp til de lokale trosopplærings-prosjektene!

Lyst til å starte noe nytt?

KFUK-KFUM kan gi deg råd og støtte når du skal starte noe nytt. Vi har mange ressurser både lokalt og nasjonalt, og kan bidra med ideer, nettverk, opplegg og økonomisk støtte.

Dersom din menighet har trosopplæringsprosjekt, men ikke er meldt inn i KFUK-KFUM kan det være en rekke fordeler ved å gjøre dette. Dere får blant annet startstøtte på 5000 kr ved å melde inn en gruppe i organisasjonen. Samtidig får dere tilgang til ressurser både på programsiden og organisatorisk hjelp.

Trenger dere ideer?

Vi har samlet en hel del programarbeid som er tilgjengelig på internett i ressursmateriellet vårt. Dette er gratis og kan brukes av alle! Som medlem får du også for eksempel gunstige avtaler på noter fra flere forlag, ferdige kursopplegg du kan holde selv, medlemsblad og ressurser på internasjonalt engasjement. I tillegg arrangerer vi kurs, seminarer og festivaler både nasjonalt og internasjonalt. En del av disse er avgrensete tiltak, og mange har også lavterskeltilbud som gjør at man kan nå en bred målgruppe.

Mangler dere erfarne ledere?

Vi har også avgrensete seminarer innen musikk dans og drama for ledere som skal drive med barn og unge, og vi har mer kontinuerlig kursvirksomhet i ledelse for 11-åringer, fjorårs-konfirmanter og videregående skole. Disse kursene kan hjelpe til å knytte til seg flere frivillige, og til å heve kvaliteten og tryggheten på det de frivillige gjør og er.

KFUK-KFUM ønsker også å hjelpe til med å finne ungdomsarbeidere til menigheter i Norge. Vi lager nå et nettverk bestående av folk som ønsker å jobbe i større og mindre stillinger i hele landet, og formidler gjerne kontakt!

Vil dere ha besøk?

KFUK-KFUM har flere 19-åringer som bruker ett år av livet sitt på ettåringsprogram i organisasjonen. De blir skolert gjennom lesing og erfaring, og er tilgjengelige i vårsemesteret for enhetsbesøk. Dere kan søke om å få besøk av solidaritetsettåringer der flernasjonale team forteller om globale problemstillinger, eller så kan Tensing Norway`ere inspirere og lære bort det meste innen musikk, dans, drama, teknikk og forkynnelse.