Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Langtidsstrategi: KFUK-KFUM 2025

KFUK-KFUM Norge vedtok på Landsmøtet 2013 en ny langtidsstrategi for organisasjonen frem mot 2025. Det overordnede målet for langtidsstrategien lyder: I 2025 er KFUK- KFUM Norge en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

Dette hovedmålet skal vi nå ved å jobbe for disse seks

Overordnede mål

  1. Vi er en ledende barne- og ungdomsorganisasjon med relevante programmer som møter unge menneskers behov.
  2. Vi bidrar til utvikling av identitet og kristen tro.
  3. Vi fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker
  4. Vi engasjerer unge mennesker i en global bevegelse som skaper rettferdighet og fred
  5. Vi motvirker sosial eksklusjon ved å tilby inkluderende fellesskap for unge mennesker.
  6. Vi utvikler ansvarsbevisste og kompetente unge ledere og talspersoner i kirke- og samfunnsliv, lokalt og globalt.

Last ned langtidsstrategien nedenfor.

Filer for nedlasting