Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Slagord

"Vær deg selv. Stå opp for andre" er KFUK-KFUM sitt slagord.  Slagordet er hovedbudskapet vårt og kan forstås som en oppsummering av vår kommunikasjonsplattform.

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers mulighet til å være seg selv, leve og utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Å være seg selv betyr at man kan delta uten å måtte gjøre seg til eller føle press på å prestere. Å stå opp for andre vil si å gjøre godt og kjempe for rettferdighet, der vi bor og i verden.

Les hele kommunikasjonsplattformen her .