Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

BARNA I MORIA

Forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge, samlet til møte 20. april 2020, vil uttale følgende: 

KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og internasjonalt har gjennom hele sin historie hatt et engasjement for barn og unge mennesker på flukt. Vårt formål og våre verdier taler med tydelighet at vi også må stå opp for de enslige mindreårige og barnefamiliene i Moria-leiren. 

Det finnes løsninger og veier ut av denne humanitære katastrofen. Så langt har det manglet politisk vilje i Europa - og i Norge. Vi i KFUK-KFUM vil bidra med det vi kan, sammen med våre søsken rundt om i YWCA og YMCA i Europa. Vi vil mobilisere politisk, men også åpne våre rom og fellesskap for de mest sårbare blant oss.

KFUK-KFUM Norge mener at:

  1. Regjeringen må hente hjem alle norske barn og deres foreldre fra Moria-leiren nå.
  2. Regjeringen må bidra til at alle barn og deres familier, uavhengig av nasjonalitet, evakueres til flyktningleirer med anstendige humanitære forhold.
  3. Regjeringen må ta et tydelig initiativ til en felles europeisk løsning med tanke på flyktningsituasjonen i Hellas.
  4. Regjeringen må lytte til norske kommuner som står klare til å ta imot flere flyktninger.