Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Flyktninger: Velkommen! Her hører dere til!

Del ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.(Jesaja 58) Dette var appellen Gud gav mennesker gjennom en av profetene for ca.2500 år siden, og appellen er like gyldig og like viktig i dag. Vi skal la hjelpeløse og hjemløse komme i hus! Vi skal ikke snu ryggen til våre egne! 

Appellen ble holdt under flyktningemarkeringen i Haugesund 18. november 2015

De som er drevet på flukt, er våre søsken. De som kommer nye til vårt land er våre egne. Vi er del av den samme menneskehet, og som kristen tror jeg på at alle er skapt av den samme Gud, like verdifulle, like viktige, like elsket, like betydningsfulle. Dette gjelder uavhenigig av tro, etnisitet, hudfarge eller andre skillelinjer vi så lett tyr til. Tidlig i høst var det bildet av den døde gutten, Aylan, som virkelig vekket oss opp slik at vi så enkeltsjebnene og kunne relatere oss til de av oss som nå er på flukt. Vi må ikke glemme dette; det er våre egne som nå kommer og søker ly - ikke fremmede. 

KFUK-KFUM sitt slagord er "Vær deg selv - stå opp for andre". Gjennom våre internasjonale organisasjoner YWCA og YMCA, som har over 80 millioner medlemmer i over 120 land, kjenner vi på det å være en global familie. Vi utfordres stadig av våre søsken til å ta del i kampen for en bedre og mer rettferdig verden for alle - lokalt, nasjonalt og globalt. Det var naturlig for vårt landsmøte i april å be regjeringen øke den økonomiske støtten til mottak av flyktninger og bosetting i kommunene, samt arbeide for at flyktningenes menneskerettigheter ivaretas. Vi gjentar den appellen i dag! I KFUK-KFUM skjer det nå nytt arbeid både her i Haugesund og andre steder i landet. Vi må gjøre vårt ved å åpne våre aktiviteter, endre våre prioriteringer. Og vi trenger nye hender og føtter. 

Dette er blant våre bidrag. Mange andre her i byen og landet gjør utrolig mye mer, som vi beundrer og gjerne heier fram. Samlet klarer vi å ta imot, hjelpe og integrere langt fler flyktninger enn hva regjering og storting så langt har sagt. Ja, det kommer mange nå over grensa i nord. Det må ikke ta fra oss motet til samtidig å ta imot de mest sårbare; kvoteflyktninger sendt av FN. Vi er en familie - en menneskehet - og nå kommer våre egne til oss for å få hjelp. Vi kan og vil stille opp! 

La meg avslutte med et Bibelsitat hvor Jesus gjentar - og dermed understreker viktigheten av - appellen fra profeten i det gamle testamentet:  For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. (...) Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.(Matteus 25) 

Flyktninger; velkommen! Her hører dere til!

Se  TV-reportasje fra TV Haugaland HER, Lars uttaler seg fra ca1:50