Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM støtter skolestreik for klima

KFUK-KFUM støtter skolestreik for klima og oppfordrer alle som har mulighet til å delta. Sammen løfter vi unge stemmer i kampen for deres fremtid, og vi oppfordrer norske politikere til å ta ungdoms engasjement på alvor. Målet er å heve ambisjoner lokalt, nasjonalt og globalt i tråd med vårt forvalteransvar i kampen for klimarettferdighet.

KFUK-KFUM stiller seg bak uttalelsen "Kirka støtter klimastreikende ungdom" fra Kirkemøtet 2019