Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Med livet på vent

Hver dag blir 42.500 mennesker drevet på flukt. Det er 42.500 liv satt på vent.  Å tillate at millioner av mennesker lever med livet satt på vent, er uansvarlig og uverdig. Norge må ta ansvar.

Foto: Refugees on boat, Wikimedia Commons

Hver dag blir 42.500 mennesker drevet på flukt.  Det er 42.500 liv satt på vent. Det er tapte arbeidstimer, tapt undervisning, tapt vennskap, tapt verdighet. 

Hver uke tvinges 297.500 mennesker til å forlate hjemmene sine. I Norge er vi av den oppfatning at vi bidrar med mye. Proporsjonalt sett gjør vi ikke det. 86% av verdens flyktninger lever i utviklingsland. Av Syrias 12 millioner flyktninger har under 3% nådd Europa. Resten er i land som sliter med egen fattigdom og ustabilitet. Det er de vestlige landene som har stabiliteten som trengs for å kunne gi flyktninger muligheten til et verdig liv. Vi må bruke mer ressurser på det, og mindre på å stenge folk ute. 

Hver måned flykter 1.2 millioner mennesker. 1.2 millioner mennesker tar et valg. Et valg om at landet de bor i ikke er trygt nok for barna og dem selv. Det er 1.2 millioner mennesker som våger å prøve på nytt i et annet land. Det er 1.2 millioner mennesker som hver måned begir seg ut på en livsfarlig reise, som ingen helt er sikre på om de overlever. Det er 1.2 millioner mennesker som desperat trenger hjelp, men blir møtt med gittergjerder og tusenvis av bevæpnede vakter. 

Vi må stå i deres sko, sitte i deres båt, klyve inn i lastebilen. Vi må forstå den virkeligheten som driver et menneske til å slippe alt og reise. I frykt. Det handler ikke om at Norge skal være verdens sosialkontor. Det handler om å hjelpe mennesker i en desperat og vanskelig situasjon, på en verdig og medmenneskelig måte. 

Hver dag blir 42.500 mennesker drevet på flukt. Vi har et ansvar for, og en unik mulighet til, å hindre at disse ressursene går tapt. Ved å tilby utdanning, jobb, sosialt nettverk; et verdig liv med framtidsutsikter, kan vi legge til rette for framtid og vekst, både i Norge og i resten av verden. 

Å ta imot med åpne armer er ansvarlig og bærekraftig. Å tillate at millioner av mennesker lever med livet satt på vent er uansvarlig og uverdig. Norge må ta ansvar. Norge må sørge for at flyktningers menneskerettigheter blir ivaretatt. Norge må gå foran for å finne en rettferdig og balansert ansvarsfordeling mellom de europeiske landene for flyktningene, og legge til rette for at vi selv kan ta i mot mange nok mennesker i nød. Norge må levere.

Les Landsmøtet 2015 sin uttalelse om flyktninger på Middelhavet