Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Nytt kretsstyre!

På årsmøtet i Haugaland krets 12. mars var det valg på styreleder, to faste styremedlemmer samt to varamedlemmer!

Kretsstyret består nå av disse fantastiske menneskene:

Arild Steinsland, styreleder - gjenvalgt for 1 år

Arne Haaland, styremedlem - ikke på valgInger Areklett Vikingstad, styremedlem - ikke på valg Janne C. Andersen, styremedlem - valgt for 2 år (NY!)Margrethe Stensland, styremedlem - gjenvalgt for 2 årSiv Elin Hetland Hjelmaas, styremedlem - ikke på valg

Birger Nordbø Torsvik, 1. varamedlem - valgt for 1 år (tidl. nestleder)Gunvor Ådnøy Eriksen, 2. varamedlem - valgt for 1 år (NY!)