Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Presentasjon av kretsstyret i KFUK-KFUM Agder 2021

Her kommer en kort presentasjon av styremedlemmene:

 Solveig Fiskaa: 

Ny i kretsstyret.

Alder: 39 år 

Bosted: Barbu, Arendal 

Nylig hjemflyttet Arendalitt og bosatt i Barbu med mann og to gutter på 2 og 5 år. Vi er med i KM Kluzz og av KFUK-KFUM erfaring var jeg på 90-tallet aktiv i Barbu Ungdomsklubb og Appell ten-sing. Er veldig takknemlig for den fine ungdomstiden jeg hadde der, og ønsker å bidra til det gode arbeidet organisasjonen gjør for barn og unge.  

Eirik Wirak: 

Ny i kretsstyret.

Alder: 18 år 

Bosted: Grimstad 

Jeg heter Eirik Wirak. Jeg går i 2.klasse på vgs på en linje som heter Kokk og servitør. Jeg er med i Grimstad KFUK KFUM speideren, og er ellers sosialt aktiv på ting som kretsen arrangerer som leirer og kurs 

 Håvard Lindemann: 

Ny i kretsstyret.

Alder: 22 år 

Bosted: Grimstad

Jeg har vært aktiv i Tensing hele ungdommen og senere gått på Sagavoll folkehøgskole. Flyttet tilbake til Grimstad i høst, og tenkte jeg gjerne ville bli mer aktiv i KM miljøet igjen.


Inger Marie Reinertsen Lillesund: 

Ny i kretsstyret.

Alder: 69 år 

Bosted: Mandal 

Jeg ble født i Bærum, flytta til Mandal som 7-åring. Her ble det blant annet speideraktivitet, etter hvert 3 år i ungdomsklubb innen kfuk-kfum. Var «ettåring» på Notodden. Lærerskole i Bergen på musikklinje. Gift, nå skilt, to voksne barn, og for ikke å glemme to barnebarn. Flytte tilbake til Mandal for 11år siden. Ny utdannelse, som Helsefagarbeider. Aktiv i Mandal Y´s Men´s Club,foruten aktivitet med mye annet. 


 Caroline Senum Albretsen: 

Vært med i kretsstyret i 1 år.

Jeg heter Caroline, og er 20 år gammel. Jeg bor for tiden i Grimstad, og studerer til å bli sykepleier. Jeg har vært aktiv i KFUK KFUM i snart 6 år, og trives veldig godt i miljøet og arbeidet der. 

Odd Bjarne Ellefsen: 

Vært med i kretsstyret i 1 år.

Jeg er 48 år, bor i Kristiansand og arbeider som sokneprest i Grim menighet. Opprinnelig kommer jeg fra Mandal, der jeg i ungdomsårene var aktiv i klubb og Ten Sing. På 1990-tallet var jeg i kretsstyret i Agder KFUK/M, ettåring, satt i landsutvalget for Klubb og Ten Sing, og en periode i forbundsstyret. Fra 2001 var jeg ca 10 år misjonær i Japan for NMS, de første seks årene i samarbeid med Ungdomsmisjonen/KM Global. Nå har jeg vært 1 år i kretsstyret, men før det var det noen år jeg ikke hadde så mye kontakt med KFUK/KFUM. Ideologien og erfaringene herfra har preget meg, og alltid vært viktig. «Ungt ansvar – voksent nærvær» var et av mottoene for KFUK/M på 90-tallet. Det å løfte ungdommer fram og gi dem ansvar, med voksne som er i bakgrunnen og støtter, hjelper og bygger opp er noe jeg vil forsøke å ha fokus på. 


 BODIL ELISE HOLBERG: 

 Vært med i kretsstyret i 1 år.

Jeg er 19 år og kommer fra Flosta, men bor for tiden i Grimstad. Jeg går mitt siste på musikklinja på Dahlske videregående skole og stortrives der. Jeg har vært med på leirer og arrangementer i regi av KFUK-KFUM i mange år og sommerleiren på Risøya er ofte høydepunktet i året. 

Monika Olsen Holt: 

Vært med i kretsstyret i 1 år.

 Alder: 40 år 

 Bosted: Kristiansand 

 Yrke: Prest i Lund kirke 

Jeg begynte i Ten Sing som konfirmant og var engasjert i KFUK-KFUM frem til jeg var 30 år. I løpet av disse årene var jeg deltaker på Ten Sing Norway, leder på BOLK og TSS, ettåring for ungdomsmisjonen i Japan, leder på Ten Sing Norway og leder for programutvalget for Unge voksne. Jeg har også vært med i diverse komiteer i forbindelse med TT og andre arrangement. Jeg har altså vært engasjert lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og har nå vært 1 år i kretsstyret. Etter å ha vært ute av organisasjonen i nesten ti år før det, hadde jeg lyst til å komme tilbake og være med å bidra til at barn og unge i Agder kan få de samme gode opplevelsene som jeg fikk da jeg var ung. Jeg håper vi i kretsstyret kan være en god støtte for de enhetene som finnes, og så håper jeg vi på sikt kan få til et godt KFUK-KFUM arbeid også i Kristiansand. Det har skjedd mye i organisasjonen de siste ti årene, men de gode verdiene ligger der fremdeles og jeg ser frem til å være en del av organisasjonen igjen. 


ISELIN JØRGENSEN: 

Vært med i kretsstyret i 1 år.

Jeg er 39 år. Kapellan i Kristiansand domkirke. Ble først involvert i KFUK-KFUM da jeg var konfirmant i Lund kirke i 96. Reiste på TT i Bergen samme sommer og etter det har jeg vært veldig glad i organisasjonen. Jeg var solidaritatsetteråing (Communication for Change) for Kirkens nødhjelp etter videregående, og ble da enda bedre kjent med KFUK-KFUM gjennom de i gruppen som tilhørte KFUK- KFUM. Rønningen fhs var vår base i Norge, og dette bidro selvsagt også til at jeg selv fikk en identitet. Jeg har nå vært med i kretsstyret i et år. 

MAJA NORDLIE:

Vært med i kretsstyret i 2 år.

Alder: 41 år 

Bosted: Fevik, Grimstad 

Jeg har nå vært med i kretsstyret i to år. Jeg vokst opp med KFUK/M - både med speider og Ten-Sing. Jeg er gift med Kjetil Kragset som også har K/M i blodet, og vi håper at sønnen vår, Elias på ett år, også får mange gode opplevelser i regi av foreningen. 


                                                        KRISTINE TOFT ROSLAND: 

Vært med i kretsstyret i 2 år.

Jeg heter Kristine, er 45 år og bor i Grimstad.  Jeg jobber ved Universitetet i Sørøst-Norge, og underviser i KRLE og SRLE for kommende grunnskole- og barnehagelærere. K/M tilhørighet fikk jeg gjennom Campen på Knattholmen, og senere i Grimstad TenSing. Jeg ledet også barnegospel på Fevik, og hadde en periode i kretsstyret i Agder tidlig på 90-tallet. Jeg var ettåring i Slovakia i 94/95 og var med på å starte opp en TenSing gruppe i en liten landsby der. Gjennom studietiden drev jeg barnegospel på Romsås i Oslo, og som prest på Fauske i Nordland var jeg med på å drive TenSing der. De siste årene har tilknytningen til organisasjonen blitt opprettholdt samme sted som jeg ble kjent med K/M, på Campen på Knattholmen hver sommer.                                                                     

TØNNES CHRISTIAN LARSSEN: 

Vært med i kretsstyret i 4 år.

Alder: 73 år 

Bosted: Sandum, Tromøy 

Leder av forbundsringen på Tromøy. Jeg er vokst opp med Norges Kristelige Ungdomsforbund - nå Kfuk/M - i Rægevik kristelige ungdsomsforening. Vært mangeårig medlem av forbundsring på Hisøy og nå i de siste 20 årene på Tromøy. 


 Cathrine Borgen:

Ny i kretsstyret.

Alder: 46 år 

Bosted: Lillesand 

Jeg er en ekte KFUK-KFUM’er og har vært med på det meste i KM. Jeg bor i Lillesand, men har vært aktiv tidligere i Asker og Bærum krets og Bjørgvin krets i mange år.Nå jobber jeg på NLA Høgskolen, Gimlekollen, der jeg fra høsten skal undervise de nye økonomi- og ledelsesstudentene i etikk. Til sommeren kan du møte meg som bibeltimeholder for voksne på Forbundscampen til Norges KFUK-KFUM på Knattholmen. Fritiden fylles med mye forskjellig; gøy og moro på fjellet, i skogen og på sjøen. I tillegg har jeg et sterkt engasjement i Lillesand menighet som nestleder i menighetsrådet. Jeg er også frivillig mannskap på redningsskøyta Askeladden. Jeg ser frem til å kunne dele erfaring og kunnskap i kretsstyret i året som kommer.