SØK STØTTE FRA KFUK-KFUM BJØRGVIN LEDERFOND 2020 - ny søknadsfrist 20/10!

Da Signe Enestrands legat ble avviklet, opprettet KFUK-KFUM Bjørgvin et «lederfond» Tildelinger fra fondet skal skje i samsvar med legatets opprinnelige formål. Søknader til lederkurs og lederutviklingstiltak som vil være til inspirasjon og nytte for lokalt barne- og ungdomsarbeid og kretsens programarbeid prioriteres.

Søknader til lederkurs og lederutviklingstiltak som vil være til inspirasjon og nytte for lokalt barne- og ungdomsarbeid og kretsens programarbeid prioriteres. 

Søkere må ha en aktiv tilknytning til kretsen og være medlem av KFUK-KFUM. Grupper, foreninger, enkelt medlemmer og arrangementer kan søke lederfondet om økonomisk støtte. Prosjektet/ kurset/ tiltaket som det søkes støtte om må ha oppstart i løpet av 2020. 

Tildeling skjer årlig og søknadsfristen er utvidet til 20.oktober 2020.

 Søknadsskjema kan lastes ned her: Søknadsskjema 2020