Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Månedsinfo

 • Ny programsjef
 • Smitteøkning og KFUK-KFUM
 • Tips til ting å gjøre hjemme
 • YMCA Europe - Nyheter
 • Landsmøte 2021

  Ny programsjef i kfuk-kfum norge
  Marianne H. Brekken er ansatt som ny avdelingssjef for program- og organisasjonsutvikling i KFUK-KFUM Norge.

  Marianne (31) kommer fra stillingen som sokneprest i Haug og Bakke (Øvre Eiker). Hun har hatt og har en rekke verv i blant annet Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet, Mellomkirkelig råd og i sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd. Hun har bl.a. også vært engasjert i Changemaker, Åpen Folkekirke og i Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM.

  “Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og sammen med dyktige medarbeidere, videreutvikle og styrke arbeidet blant barn og unge landet over. At KFUK-KFUM tar unge på alvor og vektlegger ung medbestemmelse stiller krav til omstillingsevne og til å kontinuerlig tilpasse vårt arbeid til å svare på barn og unges behov. Dette har organisasjonen lang erfaring med og er noe av det jeg anser som viktig.

  Som konfirmantansvarlig i Tonsen menighet opplevde jeg et Ten Sing-miljø hvor man virkelig ivaretok hverandre. Jeg tror vi både har muligheter og kapasitet til å gi enda flere barn og ungdom erfaringen av å bli tatt på alvor som hele mennesker.”

  - Marianne H. Brekken

  Hvilke konsekvenser har smitteøkningen i samfunnet for KFUK-KFUMs aktivitet?

  Den pågående korona-pandemien får omfattende følger for vårt arbeid i KFUK-KFUM som overalt ellers i samfunnet. Vår hovedregel er at vi følger vi de råd og pålegg som gis fortløpende av Folkehelseinstituttet og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette.

  Har du fått med deg denne? 

   

  I starten av corona pandemien var vi tidlig ute med forslag til ting å gjøre hjemme.  
  Nå som mange igjen er hjemme har vi i KFUK-KFUM samlet sammen aktiviteter, leker, musikk, andakter og mer! Fyll dagene med aktiviteter, sang, andakt og lær noe nytt!


  Har du lyst til å lære en dans, eller lære om forberedelse og koreografi? 

  Kanskje har du lyst til å lære deg en dans og vise den frem til foreldre og søsken etterpå? :)
  Skribble er et tegne-og gjettespill! En person velger blant 3 ord som den skal tegne mens resten av gruppen prøver å gjette riktig. Dette går på tur og alle blir inkludert! Kjempe gøy og ha en videochat mens og prater sammen over nettet når man spiller dette.
  Prøv det på Skribble.io

  formingsaktiviteter

  Sommerfuglen

  Aktuelle sanger:
  TIPS TIL TING Å GJØRE HJEMME


  Få med deg nyheter fra YMCA Europe! 

  Trykk på linken bildet under for å lese nyhetsbrevet.