Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

NY PROGRAMSJEF I KFUK-KFUM NORGE

Marianne H. Brekken er ansatt som ny avdelingssjef for program- og organisasjonsutvikling i KFUK-KFUM Norge.

Marianne (31) kommer fra stillingen som sokneprest i Haug og Bakke (Øvre Eiker). Hun har hatt og har en rekke verv i blant annet Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet, Mellomkirkelig råd og i sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd. Hun har bl.a. også vært engasjert i Changemaker, Åpen Folkekirke og i Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM.

“Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og sammen med dyktige medarbeidere, videreutvikle og styrke arbeidet blant barn og unge landet over. At KFUK-KFUM tar unge på alvor og vektlegger ung medbestemmelse stiller krav til omstillingsevne og til å kontinuerlig tilpasse vårt arbeid til å svare på barn og unges behov. Dette har organisasjonen lang erfaring med og er noe av det jeg anser som viktig.

Som konfirmantansvarlig i Tonsen menighet opplevde jeg et Ten Sing-miljø hvor man virkelig ivaretok hverandre. Jeg tror vi både har muligheter og kapasitet til å gi enda flere barn og ungdom erfaringen av å bli tatt på alvor som hele mennesker.”

- Marianne H. Brekken