Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Vår organisasjon

Her kan du lese om vår organisasjon, om vårt forhold til Norges KFUK-KFUM speidere og KFUK-KFUM Global, vår internasjonale tilhørighet, våre vedtekter, vårt demokrati, vår organisasjonsstruktur og historie.

Søker du KFUK-KFUM regionalt eller lokalt der du bor? Se DITT-KFUK-KFUM

Søker du informasjon om Norges KFUK-KFUM-speidere? Se organisasjonens egne nettsider

Søker du informasjon om vår utviklings- og menneskerettighetsorganisasjon KFUK-KFUM Global? Se organisasjonens egne nettsider.